Giới thiệu  |   Liên hệ 

Huyện ủy Mang Yang tổ chức hội Nghị quán triệt các Nghị quyết của Đảng cho hơn 400 cán bộ bằng hình thức trực tuyến

19/09/2023
Sáng ngày 18/9, Huyện ủy Mang Yang đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện với sự tham dự của hơn 400 đại biểu. Tại điểm cầu chính của huyện, có các đồng chí: Trần Đình Hiệp - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Tha - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lê Trọng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Cùng dự có các đại biểu là Huyện ủy viên; Bí thư, Trưởng, Phó các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện; Báo cáo viên Huyện ủy; Tại điểm cầu 12 xã, thị trấn có đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND-UBND, các bộ phận chuyên môn liên quan. Hội nghị nhằm mục đích nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện 10 nội dung quan trọng của các văn bản do Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy ban hành gần đây.
 
z4707515983009_2f455af365e6c5fdcb4dbb888a0817b7.jpg
Đ/c Trần Đình Hiệp - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện
quán triệt Nghị quyết tại hội nghị

 
Cụ thể gồm: Quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng; Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác thông tin đối ngoại; Chương trình 67-Ctr/TU của của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai’’ .Chỉ thị 10-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Mang Yang về tuyển quân năm 2024…
z4707515960193_51cda19b11b568ff911db94052744356-(1).jpgQuang cảnh Hội nghị quán triệt các Nghị quyết của Đảng 
 
Đây là hoạt động thường xuyên của Huyện ủy Mang Yang nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ chủ chốt trong việc nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng.
 
Hạnh Phan - TTVH&TT

Các tin khác