Giới thiệu  |   Liên hệ 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI TẠI CHI BỘ TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO, MANG YANG, GIA LAI

16/09/2023
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng sự nghiệp giáo dục, đào tạo. Người luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho đội ngũ giáo viên và những người làm công tác giáo dục. Trong bài “Phát biểu tại lớp học chính trị của giáo viên cấp II và cấp III toàn miền Bắc” Bác nói: “Vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. Chúng ta phải đào tạo ra những công dân tốt và cán bộ tốt cho nước nhà. Nhân dân, Đảng, Chính phủ giao các nhiệm vụ đào tạo thế hệ tương lai cho các cô, các chú. Đó là một trách nhiệm nặng nề, nhưng rất vẻ vang. Tất cả các giáo viên chớ nên cho học thế này là đủ, mà phải tiếp tục học tập thêm để tiến bộ mãi” (1). Để hoàn thành trách nhiệm vừa “nặng nề” lại vừa “vẻ vang” ấy người giáo viên không chỉ bằng lòng với những kiến thức mà mình có  mà phải “tiếp tục học tập thêm để tiến bộ” có như vậy mới có thể đào tạo ra những “công dân tốt”, “cán bộ tốt” đủ đức đủ tài để xây dựng nước nhà.

“Bài nói tại lớp học chính trị của giáo viên” vào 8-1959  Chủ tịch Hồ Chí Minh còn dặn “Các cô các chú phải ngày càng tiến bộ để dạy cho con em ngày càng tiến bộ”(2), Người còn nói “Giáo viên phải chú ý cả tài và đức, tài là văn hóa chuyên môn, đức là chính trị. Muốn cho học sinh có đức thì giáo viên phải có đức. Cho nên thầy giáo, cô giáo phải gương mẫu nhất là đối với trẻ con. Trách nhiệm đó rất là vẻ vang, quan trọng”(3). Nhất là, trong thời đại hiện nay với sự phát triển nhanh chóng về mọi mặt người giáo viên - Đảng viên càng không thể dậm chân tại chỗ mà phải luôn luôn nâng cao chất lượng để không tụt hậu. Chính vì vậy trong Hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số  21-NQ/TW, ngày 16 tháng 6 năm 2022. Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Từ thời điểm ra đời cho đến nay Nghị quyết số 21 đã trở thành kim chỉ nam quan trọng định hướng phát triển chất lượng Đảng viên cho các cơ sở Đảng trong tình hình mới.

trhd.png
Đ/c Nay A Yôn đại diện cho GV tiêu biểu người dân tộc thiểu số
gặp Phó thủ tướng Vũ Đức Đam

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với việc tiếp thu tinh thần của Nghị quyết số 21 của Hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Chi bộ trường THPT Trần Hưng Đạo đã chủ động, tích cực, sáng tạo trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng nhất là trong công tác “Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” và đã đạt được một số thành tựu sau:

 Chi bộ nhà trường xác định việc “Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng, nhân sinh quan cách mạng cho đảng viên”(4) là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong công tác nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.  Nhà trường có 64 cán bộ, giáo viên công nhân viên thì có 37 đảng viên chiếm 57,8%. Trong đó có 1 đảng viên đang học cao cấp chính trị tại Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,  3 đảng viên có trình độ lí luận chính trị Trung cấp, 33 Đảng viên có trình độ lí luận chính trị Sơ cấp. Hầu hết đảng viên đều được đào tạo, bồi dưỡng tại các trường đại học, Trường trung cấp chính trị tỉnh Giai Lai, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Mang Yang một cách đầy đủ, bài bản. Hàng năm đội ngũ đảng viên của nhà trường còn tham gia đầy đủ tích cực các lớp bồi dưỡng các buổi học tập các Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng do Trung tâm chính trị của huyện thực hiện nhằm bổ sung, củng cố thêm nền tảng lí luận chính trị, tăng cường“nhân sinh quan cách mạng cho đảng viên”.

Chi bộ nâng cao được chất lượng đội ngũ đảng viên còn nhờ đảng bộ cấp trên chú trọng công tác quản lý, thường xuyên kiểm tra, khích lệ động viên kịp thời những thành tích mà chi bộ nhà trường đạt được. Đồng thời còn chỉ rõ, hướng dẫn kịp thời những hạn chế của chi bộ. Thêm vào đó Cấp ủy đã phân cộng nhiệm vụ cho mỗi Đảng viên trong chi bộ tạo điều kiện môi trường làm việc tốt cho Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chính trị cũng như công tác chuyên môn. Cuối năm cấp ủy đã đánh giá xếp loại đảng viên công bằng, khách quan, khen thưởng những đảng viên có thành tích tốt, kịp thời nhắc nhở những đảng viên còn  thiếu sót, hạn chế.

Chi bộ nâng cao chất lượng đảng viên còn bằng việc tiếp tục tăng số lượng, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng phát triển đảng viên. Về số lượng,  năm 2000 mới thành lập chi bộ nhà trường còn rất ít Đảng viên nên ghép với Phòng văn hóa gọi là Chi bộ văn - xã với tổng cộng 7 đảng viên, năm 2004 chi bộ nhà trường tách riêng và phát triển tới ngày nay với số đảng viên là 37. Đội ngũ đảng viên phần lớn tuổi đời, tuổi đảng còn rất trẻ trong 37 đảng viên có 23 đảng viên nữ, 3 đảng viên là người dân tộc thiểu số, 2 đảng viên là học sinh mới được kết nạp vào tháng 7/2023. Chi bộ nhà trường luôn chú trọng bồi dưỡng đội ngũ kế cận, tổ chức Công đoàn nhà trường và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh luôn quan tâm bồi dưỡng những quần chúng ưu tú, giúp quần chúng giác ngộ ý thức cách mạng và tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Đảng. Về chất lượng, trong số 37 đảng viên có 17 đảng viên có trình độ thạc sĩ, 17 đảng viên là cử nhân, 1 đảng viên có trình độ trung cấp, 2 đảng viên học sinh mới tốt nghiệp THPT. Trong công tác dạy và học cũng có nhiều thành tích đáng khen ngợi như: đồng chí Nguyễn Văn Xuất phó bí thư chi bộ nhận bằng khen của Bộ trưởng bộ giáo dục năm 2022;  đồng chí Nay A Yôn là một trong những tấm gương tiêu biểu của GV người dân tộc thiểu số nhận bằng khen, kỉ niệm chương của Bộ trưởng bộ giáo dục năm 2021. Với sự sáng tạo linh hoạt, đổi mới không ngừng chi bộ đã có đội ngũ đảng viên ngày càng hùng mạnh cả về chất và về lượng. Hoàn thành tốt nhất mục tiêu “rèn đức”, “luyện tài ” như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
            
 trhd2.png
                               Hình ảnh đồng chí bí thư chi bộ Ngô Thanh Hà nhận bằng thạc sĩ

Kể từ khi Nghị quyết số 21 của Hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới ra đời đến nay chi bộ trường không ngừng tiếp thu, vận dụng một cách linh hoạt sáng tạo. Với sức trẻ, lòng nhiệt huyết và bản lĩnh của mình chi bộ trường THPT Trần Hưng Đạo quyết tâm tiếp tục phấn đấu để đạt nhiều thành tích cao hơn nữa./.
 
                                                               Tạ Thị Lan Hương
                                                                 Giáo viên trường THPT Trần Hưng Đạo, Mang Yang, Gia Lai
------------------------------------
(1). Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 11, tr. 528
(2). Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, t. 12, tr. 266
(3). Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, t. 12, tr. 270
(4). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t.II, tr. 94, tr139

Các tin khác