Giới thiệu  |   Liên hệ 

Đầu tư hơn 11 tỷ đồng phát triển kinh tế - xã hội làng Đê Bơ Tưk giai đoạn 2020- 2021

25/05/2020

Đê Bơ Tưk là làng đặc biệt khó khăn của huyện Mang Yang, làng có 161 hộ. Trong đó tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm hơn 82%. Để giúp nhân dân làng Đê Bơ tưk thoát nghèo bền vững, huyện Mang Yang đã xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội làng Đê Bơ Tưk giai đoạn 2020- 2021. Theo đó, huyên đã huy động các nguồn lực đầu tư 11.026 triệu đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và hỗ trợ sinh kế cho người dân phát triển kinh tế xã hội. Cụ thể năm 2020, huyện sẽ đầu tư 5.281 triệu đồng để xây dựng các hạng mục trường học, trạm y tế, đường bê tông xi măng nội làng, xây dựng nhà ở cho các hộ dân có nhà tạm bợ dột nát. Đồng thời, đầu tư phát triển kinh tế như hỗ trợ bò giống sinh sản, giống cây trồng, phân bón, đầu tư các mô hình khoa học công nghệ; hỗ trợ sản xuất, trồng trọt chăn nuôi kết hợp với tập huấn KHKT; Đào tạo nghề cho lao động nông thôn…

 Năm 2021, huyện tiếp tục đầu tư hơn 5 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông nội làng, sữa chữa hệ thống nước tự chảy, kênh mương; xây dựng sân thể thao ở làng và  hỗ trợ giống cây trồng, KHKT cho người dân phát triển kinh tế nâng cao đời sống. Phấn đấu trong năm 2020, 100% hộ nghèo trên địa bàn đủ điều kiện có nhu cầu vay vốn được tham gia vay vốn ngân hàng CSXH. Đến năm 2021, cơ bản bố trỉ ổn định đời sống và sản xuất cho tất cả 161 hộ dân của làng. Phấn đấu xóa tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo 10%/năm, có 80-100% số hộ được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; tỷ lệ hộ có nhà kiến cố  và bán kiên cố đạt từ 70-100% và thu nhập bình quân đầu người đạt 15-18 triệu đồng/người/năm./.
Thanh Xuyên - TTVHTTTT

Các tin khác