Giới thiệu  |   Liên hệ 

Hội nghị bàn các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo làng Pyầu giai đoạn 2020 - 2021

07/02/2020

Chiều ngày  7/2, UBND huyện huyện Mang Yang đã tổ chức hội nghị bàn các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo làng Pyầu giai đoạn 2020 – 2021. Dự hội nghị có các cơ quan thành viên. Đồng chí Krung Dăm Đoàn – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 Hội nghị đã thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững làng Pyầu, xã Lơ Pang giai đoạn 2020- 2021. Pyầu là làng đặc biệt khó khăn của xã Lơ Pang huyện Mang yang, có 116 hộ dân, trong đó người dân tộc BahNar gần 95%. Diện tích đất sản xuất gần 240ha, đảm bảo đất sản xuất cho nhân dân. Những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, cơ sở hạ tầng được đầu tư đáp ứng cơ bản phục vụ đời sống nhân dân. Kinh tế từng bước phát triển. Tuy nhiên tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm chậm và còn ở mức cao. Toàn bộ đất ở và đất sản xuất của làng Pyau đều thuộc quĩ đất qui hoạch 3 loại rừng của tỉnh Gia lai vì vầy không có tài sản thế chấp để vay vốn ngân hàng.

 Với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân làng Pyâu trong giai đoạn 2020 – 2021, Huyện Mang Yang sẽ đầu tư trên 8279 triệu đồng phát triển sơ sở hạ tầng và gần 2 tỷ đồng phát triển sinh kế cho người dân. Trong đó đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm; triển khai các chương trình, dự án và phát triển các hình thức hợp tác xã; định hướng hỗ trợ nghề  nghiệp cho thanh niên; Đào tạo khuyến nông viên; tăng cường các hoạt động thu hút các nguồn lực đầu tư để phát triển sản xuất theo nội dung kế hoạch.
 Hội nghị tập trung thảo luận về các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế xã hội làng Pyầu giai đoạn 2020- 2021./.

                                                                                                       Thanh Xuyên - TTVHTTTT
 

Các tin khác