Giới thiệu  |   Liên hệ 

40 công chức tham gia tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật

22/11/2019

Nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa  văn bản qui phạm pháp luật theo qui định của Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật năm 2015, ngày 21/11/2019, UBND huyện Mang Yang đã tổ chức tập huấn nghiệp cho 40 cán bộ công chức phụ trách công tác văn bản qui phạm pháp luật của các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và công chức Văn phòng – Thống kê, Tư pháp – Hộ tịch của 12 xã, thị trấn.

Các cán bộ tham gia tập huấn được nắm bắt những vấn đề chung về xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật; Qui trình kiểm tra, xử lý văn bản qui phạm pháp luật; Nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật.

Thông qua Hội nghị, giúp cho các cán bộ công chức phụ trách công tác văn bản qui phạm pháp luật cấp huyện và xã được trau dồi, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ để thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ công tác này theo quy định. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cũng như thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./.

                                                                                                            Thanh Xuyên & Minh Hoàn - TTVHTTTT

Các tin khác