Kết thúc huấn luyện cụm số 1 năm 2014

24/03/2014
Đợt ra quân huấn luyện năm 2014 cụm số 1 gồm các xã Hra, Đak Ta Ley và thị trấn Kon Dơng của huyện Mang Yang, diễn ra từ ngày 12/3 đến ngày 19/03/2014, với quân số triệu tập 103 đồng chí thuộc các đối tượng dân quân cơ động và dân quân tại chỗ năm thứ 2 và thứ 4.

Ngay sau Lễ ra quân, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã quán triệt Nghị quyết và xây dựng kế hoạch huấn luyện cụ thể theo phương châmCơ bản - thiết thực - vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu theo nhiệm vụ, sát với từng đối tượng. Đồng thời, phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Thi đua dành 3 đỉnh cao quyết thắng”, nâng cao chất lượng toàn diện cho bộ đội và lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên.

Trên cơ sở đó, Ban Chỉ huy quân sự huyện quán triệt nhiệm vụ cụ thể cho Ban Chỉ huy quân sự các xã, thị trấn, các đơn vị tự vệ khối cơ quan hành chính sự nghiệp huyện chuẩn bị tốt công tác huấn luyện.

Kết thúc huấn luyện cụm số 1, 100% cán bộ chiến sĩ, lực lượng dân quân cơ động, dân quân tại chỗ được huấn luyện tập trung, đảm bảo về số lượng chất lượng. Kết quả kiểm tra các môn chính trị, quân sự, bắn súng AR15 mục tiêu cố định ban ngày với 3 tư thế: Nằm, quỳ và đứng bắn có 100% đạt yêu cầu, 75% đạt khá giỏi, đơn vị đạt khá.