Giới thiệu  |   Liên hệ 

Mang Yang: Tập trung các giải pháp phát triển kinh tế

10/04/2023
Thường trực Huyện ủy huyện Mang Yang vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII (mở rộng), nhằm đánh giá công tác những tháng đầu năm và định hướng lãnh đạo trên các lĩnh vực thời gian tới. Đồng chí Trần Đình Hiệp - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và các đồng chí trong thường trực huyện ủy chủ trì hội nghị.
Trong quý I, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế luôn được Đảng bộ huyện chú trọng. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống khô hạn, quản lý, khai thác các công trình thủy lợi chặt chẽ, điều tiết nguồn nước hợp lý để phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Vụ đông xuân 2022 - 2023, toàn huyện gieo trồng được 1.415 ha, đạt 100,35% kế hoạch. Chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được theo dõi, chỉ đạo thường xuyên.
Thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt gần 10,6 tỷ  đồng. Hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Thực hiện tốt công tác đền  bù, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh thực hiện vốn 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm trước chuyển tiếp và khẩn trương hoàn thành thủ tục các công trình, dự án khởi công mới năm 2023. Triển khai kế hoạch chỉnh trang đô thị năm 2023.

Cùng với đó, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn huyện. Tổng hợp, đăng ký các sản phẩm tham gia đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2023 với 13 sản phẩm…

Trên cơ sở đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mang Yang đã thống nhất nhiệm vụ trong tâm quý II-2022. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Trong đó trên lĩnh vực kinh tế, tích cực chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu ngân sách, có biện pháp tạo lập và nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu ngân sách. Tập trung theo dõi, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, chuẩn bị triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2023. Chú trọng ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Chuyển đổi cây trồng phù hợp, nhất là ở các vùng xảy ra hạn hán, thiếu nước, phòng chống dịch bệnh hại cây trồng và vật nuôi. Tuyên truyền, vận động nhân dân tự mua vắc xin tiêm phòng dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống hạn hán, mưa bão. Tăng cường kiểm tra, giám sát giá cả, chất lượng vật tư nông nghiệp, giống cây trồng vật nuôi.
ANH-THANH-NHAT-Quang-canh-hoi-nghi-DSCN0470-(1).jpg
ẢNH THANH NHẬT -Quang cảnh hội nghị
 
Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, làng nông thôn mới năm 2023 theo hướng đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững và gắn với nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Tích cực hỗ trợ việc xây dựng, củng cố và phát triển các chuỗi liên kết giữa sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
Khẩn trương rà soát danh mục các dự án kêu gọi thu hút đầu tư, đảm bảo khi nhà đầu tư quan tâm có thể triển khai ngay các bước đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Xây dựng kế hoạch, các quy trình, thủ tục tổ chức đấu giá đất, thu tiền sử dụng đất khu trung tâm hành chính xã Đak Djrăng và Đak Ta Ley. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, khoáng sản, không để xảy ra khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép.
 
Sớm hoàn thiện, phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch các xã, nhất là, điều chỉnh quy hoạch tổng thể thị trấn Kon Dơng, quy hoạch trung tâm xã Kon Thụp,  quy hoạch phân khu và các quy hoạch khác phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư trên địa bàn huyện. Quan tâm chỉnh trang, trồng cây xanh đô thị theo kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Quan tâm làm tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để đảm bảo khởi công các công trình đúng tiến độ. Chủ động chuẩn bị các điều kiện triển khai vốn xây dựng cơ bản năm 2023 kịp thời ngay sau khi tỉnh phân bổ vốn. Khẩn trương hoàn thiện các quy trình, hồ sơ thủ tục, mặt bằng để triển khai thi công các công trình, kế hoạch đầu tư công và các dự án có thu tiền sử dụng đất năm 2023. Tăng cường công tác phòng, chống cháy rừng, quản lý và bảo vệ rừng, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tâp trung kiểm tra, rà soát quy hoạch 3 loại rừng, kế hoạch giao đất, giao rừng cho cộng đồng, hộ gia đình đảm bảo vị trí, ranh giới, diện tích rừng được giao quản lý trên thực địa trong thời gian qua. Đẩy nhanh tiến độ thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm để trồng rừng và chuẩn bị kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2023.
                                                                                                       Tin, ảnh: THANH NHẬT

Các tin khác