Giới thiệu  |   Liên hệ 

Mang Yang chuyển biến nhờ công tác giảm nghèo

13/02/2014
Trong những năm qua, công tác xóa đói giảm nghèo luôn được  các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đặc biệt quan tâm. Bằng nhiều việc làm thiết thực đã tạo điều kiện cho người dân  trên địa  bàn huyện ổn định cuộc sống, vươn lên  thoát nghèo bền vững.

 Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm trong công cuộc xây dựng Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa đất nước. trong những năm qua, huyện Mang Yang đã tập trung mọi nguồn lực vào đầu tư cho mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2010-2015. Trong đó, huyện ưu tiên đầu tư cho các xã nghèo, làng nghèo về  cơ ở hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện nước…. Riêng năm 2013,  huyện đầu tư xây dựng 19 công trình tại  các xã, làng đặc biệt khó khăn thuộc khu vực II với tổng kinh phí trên trên 7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, huyện cũng chú trọng thực hiện đầy đủ  các chính sách xã hội cho người nghèo, cận nghèo. Đồng thời, tập trung  công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về xóa đói giảm nghèo cho người dân… Nhờ thực hiện có hiệu quả các  mục tiêu trên, hàng năm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm trên 4% , đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện có nhiều thay đổi. Nói về những thành tựu đạt được trong năm 2013, Ông Lê Trọng- Phó  Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho biết “Năm qua, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội của huyện còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhờ sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh và sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo; nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành và vượt kế hoạch;  tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của huyện đạt 14,8%; thu nhập bình quân đầu người tăng 23,7% so với năm 2012; cơ sở hạn tầng được quan tâm đầu tư có tập trung, có trọng tậm, trọng điểm đã tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và dịch vụ thương mại; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầu đủ, kịp thời và phục vụ tận tay cho người nghèo, nhất là người nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số; nhờ đó bộ mặt nông thôn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,48% vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra”.

Để có được kết quả trên ngoài nguồn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, huyện  Mang Yang đã đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm lo cho người nghèo như: Cấp thẻ Bảo hiểm y tế, hỗ trợ tiền điện, rà soát lập danh sách hộ nghèo hàng năm, cấp giấy hộ nghèo đúng đối tượng… Qua đó, trong năm 2013, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện đã cấp trên 31.500 thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo, cấp 214 giấy chứng nhận hộ  cận nghèo; hỗ trợ trên 600 triệu đồng tiền điện thắp sáng… Thông qua hoạt động này nhằm động viên hộ nghèo trên địa bàn nỗ lực phấn đấu, vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, huyện còn chú trọng vào việc hỗ trợ người nghèo sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững bằng các hình thức hỗ trợ  về cây giống, khoa học kỹ thuật; đồng thời hỗ trợ trên 4.800 lượt hộ nghèo vay vốn,  với số vốn vay trên 56 tỷ đồng…  Song song với việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, huyện luôn chú trọng thực hiện tốt công tác đào tạo nghề và giải quyêt việc làm cho người lao động. Trong năm qua, huyện đã mở 14 lớp đào tạo nghề cho 450 người lao động. Hiện nay trên địa bàn huyện có trên 400 lao động có việc làm ổn định…  Từ những nỗ lực trên, đầu năm 2014 toàn huyện có trên 300 hộ thoát nghèo, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 23,95%, giảm được 4,48% so với cùng kỳ năm 2012.

Với những bước chuyển biến tích cực trên, trong những năm tiếp theo huyện Mang Yang tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo, phấn đấu giảm 4% tỷ lệ hộ nghèo trở lên và đến năm 2015 giảm dưới 16,10%. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất trong công tác giảm nghèo hiện nay của huyện là nguồn lực đầu tư còn hạn chế, hạ tầng cơ sở còn khó khăn thiếu thốn; trình độ dân trí thấp nên việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế.  Để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, thời gian tới huyện tập trung thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các chính sách về y tế, giáo dục, tín dụng, nhà ở, hỗ trợ sản xuất… Tạo điều kiện cho hộ nghèo và cận nghèo phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn với các ngành nghề phù hợp. Ngoài ra, tiếp tục vận động mọi nguồn lực của xã hội giúp đỡ người nghèo, gia đình chính sách đặc biệt khó khăn…Nói về công tác giảm nghèo thời gian tới ông Lê trọng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho biết “Công tác xóa đói, giam nghèo phải được xây dựng kế hoạch với mục tiêu cụ thể, trên cơ sở lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án để ưu tiên nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, tự tạo việc làm, đa dạng hóa sinh kế ngay trên thửa đất của mình. Đồng thời, phối hợp đồng bộ với ngành nông nghiệp định hướng, hướng dẫn người nghèo sử dụng vốn vay có hiệu quả. - Phát triển kinh tế huyện Mang Yang chủ yếu vẫn là nông nghiệp, do đó cùng với việc tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn thì các cơ quan thuộc ngành nông nghiệp phải tăng cường việc chuyển giao, hướng dẫn ứng dụng kỹ thuật nông nghiệp cho nông dân, đây là điều hết sức quan trọng để nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó cải thiện thu nhập, đời sống vật chất cho người nghèo.  Đối với mặt trận, các đoàn thể cần phát huy cao độ vai trò của mình trong việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên, hội viên và cộng đồng chung tay góp sức hỗ trợ người nghèo; giao nhiệm vụ cho từng hội phụ trách giúp đỡ một vài hộ nghèo là hội viên của mình”.

Với nhiều giải pháp đồng bộ cộng với quyết tâm cao của cấp uỷ, chính quyền địa phương và ý thức vươn lên làm giàu bằng chính sức lao động của người dân, hi vọng trong thời gian tới công tác xoá đói giảm nghèo của huyện Mang Yang sẽ tiếp tục gặt hái được kết quả tốt, góp phần hoàn thành tiêu chí Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện./.
                                                                                                                                   T/h Nhã Thi

Các tin khác