Giới thiệu  |   Liên hệ 

Tăng cường phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô

21/11/2021

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên vừa ký ban hành Công văn số 1851/UBND-NL về triển khai thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy (PCCC) rừng  mùa khô 2021-2022.

Để chủ động công tác PCCC rừng, tổ chức huy động lực lượng chữa cháy rừng kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gâỵ ra, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh chủ động, nắm bắt tình hình thực hiện công tác PCCC rừng trên địa bàn tỉnh, báo cáo và kịp thời đề xuất UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT để chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị chủ rừng triển khai thực hiện các biện pháp PCCC rừng hiệu quả. Đồng thời, chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh kiểm tra, đôn đốc các Ban Chỉ huy PCCC rừng cấp huyện, các đơn vị chủ rừng thực hiện các biện pháp PCCC rừng cung cấp số liệu cấp dự báo cháy rừng, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng và PCCC rừng cho cộng đồng dân cư, triển khai thực hiện các công trình PCCC rừng theo kế hoạch năm 2022, bố trí lực lượng trực PCCC rừng tại cơ quan và các trọng điểm cháy, thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo, để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng; chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng.

THANH-NHAT-Mua-kho-2021-2022-du-bao-tinh-hinh-thoi-tiet-se-dien-bien-phuc-tap,-nang-nong-keo-dai-tiem-an-nguy-co-chay-rung-rat-cao-DSCN4862-(1).JPG
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh: tham mưu cho UBND tỉnh cấp kinh phí PCCC rừng, tạm ứng kinh phí dịch vụ môi trường rừng để các đơn vị chủ động triển khai thực hiện công tác PCCC rừng ngay từ đầu mùa khô năm 2022 theo kế hoạch quản lý bảo vệ rừng và PCCC rừng  đã được UBND tỉnh phê duyệt. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 1734/KH-UBND của UBND tỉnh vê PCCC rừng mùa khô 2021-2022, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiên các trang thiết bị ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xảy ra.

Các đơn vị chủ rừng chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung và tổ chức thực hiện phương án PCCC rừng đối với diện tích do đơn vị quản lý theo quy định, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng và PCCC rừng   đến cộng đồng dân cư, hướng dẫn người dân xử lý thực bì trong sản xuất nương rẫy không để xảy ra cháy rừng; thực hiện các biện pháp an toàn về PCCC rừng; xây dựng các công trình PCCC rừng đảm bảo chất lượng, phát huy hiệu quả PCCC rừng trong mùa khô; chuẩn bị lực lượng, phương tiện thiết bị, dụng cụ, hậu cần sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố củng cố, kiện toàn và hoàn thiện quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy PCCC rừng cấp huyện, xã; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, hạt kiểm lâm, đơn vị chủ rừng và các đơn vị có liên quan trên địa bàn thực hiện các biện pháp PCCC rừng, ban hành kế hoạch PCCC rừng mùa khô 2021 - 2022 cấp huyện; lập kế hoạch và tiến hành kiểm tra, đôn đốc các đơn vị chủ rừng, UBND cấp xã, cộng đồng dân cư, hộ gia đình được nhận rừng và các đơn vị khác có liên quan trên địa bàn trong việc thực hiện các biện pháp an toàn về PCCC rừng. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện, UBND cấp xã, các đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện các quỵ định về bảo vệ rừng và PCCC rừng; quản lý chặt chẽ việc đốt dọn nương rẫy không để lửa cháy lan vào rừng; thực hiện các biện pháp an toàn về PCCC rừng…

                                                                                                                             Tin, ảnh: THANH NHẬT

Các tin khác