Giới thiệu  |   Liên hệ 

Thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về an toàn thực phẩm

11/08/2022
UBND tỉnh Gia Lai vừa có công văn số 2432/VP-KGVX gửi các Sở: Y tế; Công thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.
Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo: Các sở, ngành: Y tế; Công thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh thực phẩm đường phố, đặc biệt là việc kinh doanh, chế biến các sản phẩm thực phẩm như hải sản, nội tạng động vật giá rẻ…

Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan Báo, Đài và UBND và các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bảo đảm an toàn thực phẩm, quản lý theo nguy cơ, đặc biệt là về nguy cơ ngộ độc tập thể, ngộ độc rượu…để các tổ chức, doanh nghiệp và mọi người dân nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành trong việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng thực phẩm đảm bảo an toàn vì sức khỏe bản thân, gia đình và của cộng đồng./.
                                                                                                                          Minh Hiển - TTVHTT

Các tin khác