Giới thiệu  |   Liên hệ 

Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kế hoạch 56 UBND huyện về phát triển kinh tế-xã hội làng Đê Bơ Tưk, xã Đăk jơta, giai đoạn 2017-2020

16/08/2019

Sáng ngày 16/8/2019, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kế hoạch 56 của UBND huyện về phát triển kinh tế-xã hội làng Đê Bơ Tưk, xã Đăk jota, giai đoạn 2017-2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Lan Anh- Phó CT UBND huyện, cùng lãnh đạo các cơ quan ban ngành của huyện, UBND xã, LLVT đứng chân trên địa bàn và bà con làng Đê Bơ Tưk.

Trong 2 năm qua, cùng với sự phối hợp với các cơ quan ban ngành huyện, xã đời sống kinh tế, xã hội của làng Đê Bơ Tưk bước đầu có sự chuyển biến tích cực. Theo đó, qua 2 năm huyện đã đầu tư xây dựng các hạng mục công trình cho làng gồm: Nhà sinh hoạt cộng đồng, công trình thủy lợi, đường giao thông nông thôn, trường học…với số tiền  gần 400 triệu đồng và hàng ngàn ngày công lao động.  Cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng, huyện chú trọng hỗ trợ sản xuất để tạo sinh kế cho người dân tiếp cận vốn vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ con giống, cây trồng, phân bón; chuyển giao tiến bộ KHKT…Theo đó, Ngân hàng chính sách huyện tạo điều kiện cho 97 hộ vay vốn với  tổng số tiền trên 1 tỷ đồng phát triển, sản xuất chăn nuôi; hỗ trợ 18 bò sinh sản, 14 tấn phân bón và hỗ trợ lúa, cà phê… Bên cạnh đó, công tác giáo dục, an sinh xã hội cũng được các ban ngành quan tâm. Đến nay, tỷ lệ học sinh ra lớp đạt 70%. Bằng nhiều nguồn hỗ trợ đã giúp làng Đê bơ tuk phát triển, tỷ lệ hộ nghèo từ 90,64% năm 2017 đến nay giảm còn 75,48%.

Cũng tại Hội nghị các cơ quan ban ngành cũng thảo luận và đề ra một số giải pháp để làng ngày càng phát triển đi lên.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Hoàng Thị Lan Anh- Phó CT UBND huyện đánh giá cao công tác phối hợp giữa các cơ quan ban ngành trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí mong muốn để thực hiện Kế hoạch 56 của UBND huyện thực sự hiệu quả trong thời gian tới, các cơ quan ban ngành cần tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách của Nhà nước đến với nhân dân để người dân hiểu không trong chờ ỷ lại. Tiếp tục Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, chú trọng vào cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương, góp phần nâng cao năng suất, tạo thu nhập, từng bước cải thiện đời sống của người dân trên địa bàn./.

                                                                                                                              T/h: Ngọc Kim - TTVHTTTT
 
 

Các tin khác