Giới thiệu  |   Liên hệ 

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức xây dựng NTM cho cán bộ, hội viên nông dân năm 2019

14/08/2019

Chiều ngày 13/8/2019, tại Nhà văn hóa xã AYun, huyện Mang Yang, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã phối hợp với trường Cao đẳng nghề Gia Lai và Hội Nông dân huyện Mang Yang tổ chức  tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực cho 43 cán bộ hội nông dân 12 xã, thị trấn của huyện trong xây dựng nông thôn mới và thực hiện chương trình OCOP.

Tại lớp tập huấn, các học viên được tiếp thu nội dung mục tiêu, giải pháp xây dựng NTM; Triển khai nội dung, chương trình OCOP(mỗi xã một sản phẩm) lồng ghép tư vấn, tuyển sinh hướng nghiệp tạo việc làm cho nông dân.

Qua lớp tập huấn nhằm giúp nâng cao năng lực, nhận thức của cán bộ  nông dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM; góp phần nâng cao những kỹ năng, kiến thức cho cán bộ, hội viên làm công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện xây dựng NTM tại xã Ayun và địa bàn huyện Mang Yang.

                                                                                                                            Thanh Xuyên - TTVHTTTT

Các tin khác