Xã Đak Ta Ley chú trọng công tác cải cách hành chính

08/04/2021
 
Nhiều năm qua, xã Đak Ta Ley huyện Mang Yang đã quan tâm thực hiện tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh và huyện, tạo thuận lợi cho người dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo và điều hành ở cơ sở.

Trao đổi với PV, bà Hồ Thị Minh Thư - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đak Ta Ley cho biết: “Đảng ủy, UBND xã luôn xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương và thường xuyên chỉ đạo UBND xã thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính. Hàng năm, UBND xã đã kịp thời ban hành và triển khai các kế hoạch thực hiện cải cách hành chính, kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính… Thường xuyên đôn đốc nhắc nhở cán bộ, công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chú trọng làm tốt công tác giải quyết TTHC cho người dân...”.
THANH-NHAT-Xa-Đak-Ta-Ley-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-cho-nguoi-dan-DSCN2619.JPG
Xã Đak Ta Ley giải quyết thủ tục hành chính cho người dân 
 
Cũng theo Chủ tịch UBND xã: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND xã hoạt động mô hình một cửa liên thông. Cơ sở vật chất của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  hiện nay cơ bản đáp ứng nhu cầu hoạt động, tiếp nhận và giải quyết TTHC cho người dân. Bên cạnh đó, xã đã quan tâm củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ tham gia làm việc tại bộ phận này gồm có công chức văn phòng - thống kê,  công chức tư pháp - hộ tịch,  công chức văn hoá - xã hội, công chức địa chính - xây dựng và môi trường và 1 lãnh đạo trực ký hồ sơ hành chính. Số cán bộ, công chức trên đều có trình độ chuyên môn phù hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các chức danh này thực hiện các nhiệm vụ theo quy định và sự phân công trách nhiệm của chủ tịch UBND xã.

UBND xã đã chỉ đạo niêm yết công khai đầy đủ 173 TTHC đang triển khai giải quyết, gồm các nhóm lĩnh vực chính như tư pháp, tài nguyên - môi trường, xây dựng, bảo trợ xã hôi, chính sách người có công, bảo vệ chăm sóc trẻ em… Đồng thời, cập nhật, niêm yết đầy đủ kịp thời các TTHC mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, ra soát đề nghị bãi bỏ hoặc hủy bỏ theo quy định, đối với TTHC không cần thiết, không phù hợp nhằm cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính của người dân và doanh nghiệp. Tổ chức thực hiện các TTHC đã được công bố, công khai; kiểm soát chặt chẽ việc thực thi các TTHC. Niêm yết công khai biểu phí và lệ phí, thời hạn giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó, xã đã triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND huyện về nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ đến từng cán bộ, công chức, luôn có thái độ chuẩn mực trong giao tiếp khi làm nhiệm vụ.
THANH-NHAT-Xa-Đak-Ta-Ley-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-cho-nguoi-dan-DSCN2526.JPG
Xã Đak Ta Ley giải quyết thủ tục hành chính cho người dân 
 
Từ năm 2018 đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã đã tiếp nhận và giải quyết hơn 3.840 hồ sơ, chủ yếu trong các lĩnh vực địa chính - xây dựng - môi trường, tư pháp - hộ tịch, văn hoá - xã hội. Trong đó, có hơn 1.830 hồ sơ tư pháp - hộ tịch và 1.611 hồ sơ lĩnh vực văn hoá - xã hội ... Việc giải quyết hồ sơ TTHC được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thời gian, thủ tục, không gây phiền hà, đáp ứng nhu cầu của tổ chức và công dân.

Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trao đổi với một số người dân, bà Võ Thị Thu Liên ở thôn Nhơn Tân xã Đak Ta Ley đang làm TTHC chuyển nhượng quyền sử dụng đất vui vẻ cho biết: “Đến xã, tôi được tìm hiểu cụ thể hơn các quy định của nhà nước về quản lý đất đai. Đồng thời, được cán bộ xã nhiệt tình hướng dẫn việc chuẩn bị các giấy tờ liên quan để nộp hồ sơ giải quyết ở xã và các cấp liên quan, nên tôi rất yên tâm”. Hay một trường hợp khác là ông Huỳnh Văn Thanh ở thôn Nhơn Thọ xã Đak Ta Ley đã chia sẻ: “Tôi đến xã để xác nhận thủ tục hồ sơ vay vốn, được cán bộ hướng dẫn cụ thể và giải quyết nhanh, nên tôi thấy rất thuận lợi cho người dân”.

Về một số mặt khó khăn trong công tác giải quyết TTHC tại địa phương, bà Nguyễn Thị Hải - cán bộ phụ trách hồ sơ Tư pháp - Hộ tịch của xã cho biết thêm: “Trên địa bàn xã có 3 làng đồng bào dân tộc thiểu số với 274 hộ với 1.391 khẩu, chiếm gần 26,6 tổng dân số. Nhiều trường hợp bà con có tình trạng thiếu ngày và tháng sinh trong chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu, hay giữa các loại giấy tờ không trùng khớp thông tin... dẫn tới tình trạng phải đi làm lại giấy khai sinh,  gây quá tải. Nhiều trường hợp lớn tuổi không nhớ chính xác thông tin cá nhân và không biết chữ, nên cũng tạo thêm khó khăn cho cán bộ khi giải quyết TTHC tại xã…”.
THANH-NHAT-Can-bo-xa-Đak-Ta-Ley-huong-dan-nguoi-dan-tim-hieu-cac-TTHC-đa-đuoc-niem-yet-DSCN2670.JPG
Cán bộ xã Đak Ta Ley hướng dẫn người dân tìm hiểu các TTHC đã được niêm yết 
 
Trao đổi về nhiệm vụ công tác cải cách hành chính của xã Đak Ta Ley thời gian tới, Chủ tịch UBND xã Hồ Thị Minh Thư cho biết thêm: “Xã tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính theo đúng chỉ đạo, các văn bản quy định và hướng dẫn của cấp trên, chương trình hành động  nâng cao hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn xã. Tiếp tục  thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP  của Chính phủ về kiểm soát TTHC, công khai minh bạch TTHC và quy trình tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, đơn vị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện tốt công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của xã. Phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết các TTHC cho tổ chức, công dân.  Thực hiện tốt quy chế làm việc, văn hóa công sở, gắn với quan tâm phối hợp với cấp trên trong công tác bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

Ông Nguyễn Thành Thận - Phó Trưởng Phòng Phụ trách Phòng Nội vụ huyện - cơ quan thường trực về công tác cải cách hành chính của UBND huyện Mang Yang nhận xét: “Công tác giải quyết TTHC tại xã Đak Ta Ley đã được lãnh đạo UBND xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Công chức chuyên môn tích cực, nâng cao trách nhiệm của cá nhân trong việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân, đảm bảo đúng quy trình, đúng thời hạn theo quy định. Do đó, kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn xã đã mang lại những hiệu quả tích cực, góp phần vào hiệu quả công tác cải cách hành chính nói chung của xã, đưa xã nằm trong nhóm các đơn vị dẫn đầu huyện về thực hiện tốt công tác cải cách hành chính... Phát huy thành quả đạt được, thời gian tới, UBND xã tiếp tục chỉ đạo chú trọng công tác giải quyết TTHC cho tố chức, cá nhân, phấn đấu tỷ lệ giải quyết TTHC đúng hạn trên địa bàn xã đạt 100% số hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trên địa bàn xã, nâng cao sự hài lòng của người dân trong giải quyết TTHC”.
         
                                                                                                           THANH NHẬT  - Báo Gia Lai
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
04 Trần Phú, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.839.302
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693.839.302
1478004004_Mail.png  Email: ubndmangyang@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Bà Hoàng Thị Lan Anh
- Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 12/GP-TTĐT ngày 29/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png