Kế hoạch mở lớp tập huấn chỉnh chiêng năm 2012

07/11/2012
        UBND HUYỆN MANG YANG                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         Số: 25  /CV-VHTT                                                               Mang Yang, ngày 05 tháng 10 năm 2012

    V/v tổ chức lớp tập huấn chỉnh chiêng

                       Kính gửi :  
                                         - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
                                         - Ban Văn hóa – Xã hội các xã, thị trấn.
                                               
        Thực hiện Kế hoạch hoạt động công tác Văn hóa và Thông tin năm 2012;
        Nhằm bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng trên địa bàn huyện Mang Yang,
      Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổ chức mở lớp tập huấn chỉnh chiêng cho nghệ nhân trên địa bàn toàn huyện năm 2012. Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo cho cán bộ Văn hóa – Xã hội thực hiện tốt một số nội dung sau:
      1. Mỗi xã, thị trấn chọn và cử 03 nghệ nhân đã cơ bản biết chỉnh chiêng ở các thôn, làng có đội cồng chiêng.
      2. Khi đi tập huấn, mỗi đơn vị mang theo một bộ cồng chiêng, dụng cụ để chỉnh chiêng.
      3. Thời gian: Tập huấn trong 02 ngày, dự kiến vào ngày 29 đến ngày 30 tháng 10 năm 2012.
      4. Địa điểm: Tại Nhà văn hóa đa năng huyện.
      5. Kinh phí : Các xã, thị trấn chịu trách nhiệm xăng, xe và đưa đón nghệ nhân đi, về. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện hỗ trợ tiền ăn, nghỉ cho nghệ nhân tham gia tập huấn.
      Nhận được công văn đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo cán bộ Văn hóa – Xã hội lập danh sách cử các nghệ nhân đi tập huấn (theo biểu mẫu)  gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin huyện trước ngày 20 tháng 10 năm 2012 để tổng hợp./.
                                                                                                       Q. TRƯỞNG PHÒNG 
                                                                                                                 (đã ký)
  
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
04 Trần Phú, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.839.302
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693.839.302
1478004004_Mail.png  Email: ubndmangyang@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Bà Hoàng Thị Lan Anh
- Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 12/GP-TTĐT ngày 29/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png