Khai giảng lớp dạy gõ cồng chiêng cho thanh thiếu niên người đồng bào

13/06/2014
Sáng ngày 12/6/2014, tại làng Plei Bông xã Ayun, Phòng Kinh tế - và Hạ tầng phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mang Yang đã khai giảng lớp dạy gõ cồng chiêng cho thanh thiếu niên trên địa bàn huyện.

Tham gia lớp học gõ cồng chiêng lần này có 25 học viên là thanh thiếu niên người đồng bào dân tộc thiểu số của hai làng Ta Đum và Plei Bông xã Ayun. Lớp học đã mời 03 nghệ nhân cồng chiêng có nhiều kinh nghiệm tại địa phương để truyền đạt, giảng dạy.

Đây là lớp học gõ cồng chiêng đầu tiên trên địa bàn huyện thuộc Dự án áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ huyện Mang Yang năm 2014, với kinh phí thực hiện 150 triệu đồng trích từ nguồn sự nghiệp khoa học công nghệ của tỉnh. Dự kiến lớp học sẽ hoàn thành trong thời gian khoảng 25 ngày, sau khi kết thúc khóa học, các học viên sẽ sử dụng thành thạo các loại chiêng và đánh thành thục 4 bài chiêng của đồng bào Bahnar.