Default news teaser image
Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MANG YANG Số: /KH-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mang Yang, ngày tháng 10 năm 2022 KẾ HOẠCH Tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022 Căn cứ...

Thông báo treo cờ nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hô...
Thông báo treo cờ nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thông báo treo cờ nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí MinhTải tại đây

Kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016
Kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016

Kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016

Kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016
Kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016

Kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016

 THÔNG TIN LIÊN HỆ: 
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 234A Trần Hưng Đạo, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.839.302
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693.839.302
1478004004_Mail.png  Email: @gialai.gov.vn

 THÔNG TIN BẢN QUYỀN:
Ban biên tập: Cổng thông tin huyện Mang Yang
Chịu trách nhiệm chính: Bà Hoàng Thị Lan Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 12/GP-TTĐT ngày 29/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông