ttgd.png
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn lần thứ VIII, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, thị trấn Kon Dơng gặp không ít khó khăn, thách thức do biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến bất thường, tình hình giá cả các mặt hàng nông sản xuống mức thấp nhất, làm cho đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn…Song được sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy, sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận các đoàn thể và nhân dân các dân tộc trên địa bàn đã phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội VIII đề ra: bộ mặt đô thị của thị trấn có bước phát triển; các loại hình công nghiệp, thương mại, dịch vụ với sự tham gia của các thành phần kinh tế phát triển nhanh, ngày càng phong phú, đa dạng. Thu nhập bình quân đầu người 40 triệu đồng/năm, đạt 114,28% và vượt 5 triệu đồng so với Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII đề ra; triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo; tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội và Quốc phòng quân sự địa phương tiếp tục được giữ vững, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện.
I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Về kinh tế
1.1. Về nông nghiệp
- Sản xuất nông nghiệp được chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế và thu nhập cho người nông dân. Thực hiện việc cải tạo vườn tạp chuyển đổi cơ cấu cây trồng hàng năm sang trồng cây lâu năm có hiệu quả kinh tế cao. Tổng diện tích cây trồng chủ yếu 1.037,5 ha (trong đó diện tích xâm canh ước tính trên 50% diện tích cây trồng), đạt 69,39%so với NQ ĐH[1].
- Chăn nuôi phát triển khá, nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi giống gia súc có tỷ lệ nạc hóa cao. Khuyến khích nông dân mở rộng quy mô chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung, hình thành duy trì 03 trang trại, chủ yếu chăn nuôi heo, ngoài ra nhân dân còn mạnh dạn mở rộng mô hình chăn nuôi các loại gia súc có hiệu quả kinh tế khác như nuôi Thỏ lấy thịt. Công tác kiểm soát, phòng chống dịch được kịp thời, nên đàn gia súc, gia cầm phát triển tốt. Hiện nay, tổng đàn gia súc ước tính: 2.802 con[2], đàn gia cầm ước tính trên 12.300 con.
1.2. Công nghiệp - Xây dựng
- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp như: Vật liệu xây dựng, may mặc, sửa chữa cơ khí, gò hàn ngày càng được mở rộng, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế hàng hóa phát triển đa dạng, thu hút được nhiều lao động tham gia, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp.
- Bê tông hóa và nhựa hóa được 10,1km đường giao thông nông thôn và đường nội thị, đạt 63,1% so với NQ đại hội. Các tuyến đường giao thông nông thôn, đường nội thị bị xuống cấp hàng năm đều được sửa chữa, cải tạo, cơ bản đảm bảo cho việc đi lại, lưu thông và vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Sửa chữa nhà làm việc của BCH Quân sự, xây dựng nhà làm việc của Bộ phận “Một cửa”, cổng, hàng rào trị giá 1,2 tỷ đồng.
1.3. Thương mại - Dịch vụ, Du lịch
- Mạng lưới thương mại, dịch vụ, bưu chính viễn thông trên địa bàn thị trấn phát triển nhanh, góp phần chuyển biến đáng kể kinh tế của thị trấn. Thị trường hàng hóa phong phú, đa dạng, đáp ứng thị hiếu và nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Trên địa bàn có 05 Doanh nghiệp tư nhân (giảm 02 DN); 22 Công ty TNHH (tăng 14 Công ty); 832 cơ sở sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ (tăng 175 cơ sở so với đầu nhiệm kỳ); đa số các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đều hoạt động thường xuyên, có hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế chung trên địa bàn thị trấn.
- Kinh tế hợp tác xã: Đến cuối năm 2019, trên địa bàn thị trấn có 01 HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Mang Yang với mục tiêu cung cấp dịch vụ sản xuất nông nghiệp, vận tải, bán lẻ lương thực, thực phẩm. Do mới được thành lập bước đầu hoạt động còn cầm chừng, chưa thật sự giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống cho thành viên. Giải thể HTX sản xuất kinh doanh & Dịch vụ Kon Dơng do hoạt động không hiệu quả, không tìm được đầu ra cho sản phẩm.
- Hoạt động tín dụng: Quỹ tín dụng nhân dân Kon Dơng hoạt động hiệu quả góp phần thúc đẩy việc phát triển chung của địa phương. Tổng số 1.384 thành viên, tăng 114 thành viên so với đầu nhiệm kỳ. Tổng nguồn vốn hoạt động 103.948 triệu đồng, tăng 55.028 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ, lợi nhuận năm 2019 là 1.250 triệu đồng.
- Phát triển Du lịch: Phối hợp với Công ty cổ phần lữ hành Gia Lai Xanh và Công ty TNHH Thương mại Du lịch Sinh thái Gia Lai tổ chức khai thác, mở rộng, thu hút khách du lịch đến tham quan tại địa phương. Trong nhiệm kỳ có 28 đoàn khách/487 lượt khách, giảm 123 đoàn/1.091 lượt khách so với nhiệm kỳ trước, chủ yếu là khách nước ngoài[3].
1.4. Hoạt động Tài chính - Ngân sách
- Công tác thu ngân sách trên địa bàn được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả; tổng thu ngân sách từ năm 2015 đến cuối năm 2019 ước đạt 24,8 tỷ đồng, trong đó thu cân đối ngân sách tại địa phương hàng năm tăng bình quân 152.604.000 đồng (tương ứng tăng 4,1% qua các năm). Chi ngân sách địa phương từ năm 2015 đến năm 2019 với số tiền 24,8 tỷ đồng (trong đó: Chi thường xuyên 23,6 tỷ đồng; Chi đầu tư xây dựng cơ bản 1,2 tỷ đồng). Tỷ lệ chi ngân sách bình quân hàng năm 4,96 tỷ đồng (đạt 99,2%). Nhìn chung việc thu, chi ngân sách hàng năm đã đảm bảo cho việc cân đối chi các hoạt động thường xuyên, chi trả lương, phụ cấp cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị ở thị trấn.
- Một số khoản thu đạt cao như Thuế đất phi nông nghiệp, Tiền sử dụng đất; nhưng vẫn còn một số khoản thu đạt thấp như Lệ phí trước bạ, Thuế TNCN[4].
1.5. Quản lý đất đai, quy hoạch, đô thị, xây dựng, môi trường
 - Phối hợp với các ngành chức năng công khai quy hoạch, quản lý quy hoạch; thường xuyên tuyên truyền để nhân dân biết và thực hiện theo quy hoạch. Đồng thời tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai theo quy hoạch đã được phê duyệt; hàng năm đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất từng khu vực và từng giai đoạn. Công tác xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân đúng quy định. trong nhiệm kỳ có 276 trường hợp làm thủ tục xin cấp Giấy CNQSD đất, đến nay ước tính có trên 70% hộ gia đình, tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận QSDĐ đất, đạt 70% so với NQ ĐH và NQ 12 đề ra.
UBND thị trấn Kon Dơng đã thành lập Tổ công tác, ban hành Quy chế hoạt động trong lĩnh vực quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, xây dựng và môi trường. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra chặt chẽ, hạn chế các trường hợp xây dựng trái phép, sai phép; tuyên truyền vận động các hộ dân không lấn chiếm vỉa hè, lề đường để kinh doanh, phơi nông sản, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Cơ bản các hộ gia đình, cá nhân đã ý thức trong việc chấp hành pháp luật về quy hoạch, xây dựng. Trong nhiệm kỳ có 353 trường hợp làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng; 93 trường hợp xin sửa chữa nhà ở, công trình theo quy định; có 35 trường hợp xây dựng không phép, sai phép được phát hiện và tiến hành xử lý.Tổ chức cấp giấy chứng nhận và gắn 111 biển số nhà tại các tuyến đường đã có tên.
- Phối hợp tổ chức kê khai, lập phương án đền bù, giải phóng mặt bằng thi công 15 hạng mục công trình như các tuyến đường nội thị, đập Hồ chứa nước, đường dây điện 220kv Pleiku - An Khê, cầu dân sinh thuộc Dự án LRAMP, giãn dân tách hộ làng Đê Hrel. Thực hiện chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm” thị trấn đã phối hợp với các cấp, các ngành vận động nhiều hộ dân đồng tình ủng hộ chủ trương hiến đất để thi công công trình cơ bản đảm bảo đúng tiến độ.
- Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; kiểm tra xử lý các điểm thu mua phế liệu trong khu dân cư gây tiếng ồn; kiểm tra phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm về vệ sinh môi trường, chủ yếu là chăn nuôi gia súc trong khu dân cư, sản xuất bún gạo xả nước thải ra môi trường xung quanh. Phối hợp thực hiện tốt công tác thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn. Nâng cấp trạm cấp nước sạch tại thị trấn đạt công suất 480m3/ngày đêm, đạt 240% so với NQ 12. Đến nay trên địa bàn có 50,16% hộ gia đình, tổ chức đăng ký sử dụng nước sạch của Dự án JiCa tài trợ.
Tổ chức tuyên truyền, vận động cá nhân và hộ gia đình thực hiện phương án trồng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ cây xanh đô thị trên địa bàn thị trấn. Trong những năm qua thị trấn Kon Dơng và các ngành chức năng của huyện tiến hành trồng, thay thế cây xanh dọc đường Trần Hưng Đạo đoạn đã có vỉa hè.
1.6. Xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
UBND thị trấn Kon Dơng đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban điều hành, Ban phát triển làng tổ chức điều tra, rà soát xây dựng Đề án làng nông thôn mới trong vùng ĐB DTTS đối với làng Đê Ktu. Đến nay theo kết quả điều tra, rà soát, đánh giá làng Đê Ktu đã đạt 12/19 tiêu chí; 07 tiêu chí còn lại thị trấn Kon Dơng đang tiếp tục triển khai thực hiện.
2. Văn hóa - Xã hội
2.1. Về giáo dục
Thị trấn Kon Dơng có 05 trường học trực thuộc và đều có chi bộ đảng độc lập (01 tường bậc THCS, 02 trường bậc Tiểu học và 02 trường bậc Mầm non). Công tác giáo dục và đào tạo đạt được những kết quả quan trọng. Cơ sở vật chất trường lớp tiếp tục được đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo cho công tác dạy và học. Chất lượng học tập và giảng dạy được nâng lên, đội ngũ giáo viên có sự trưởng thành, được chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, có 100% GV đạt chuẩn và trên 70% đạt trên chuẩn theo quy định. Duy trì công tác phổ cập THCS, phổ cập giáo dục  xóa mù chữ, phổ cập Mầm non cho trẻ 5 tuổi. Duy trì tốt sĩ số học sinh; hàng năm tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi ra lớp đạt trên 95%; Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; tốt nghiệp lớp 9 đạt 100%. Tổ chức kiểm tra, nhằm chấn chỉnh hoạt động nhóm Mầm non tư thục và các nhóm trẻ hộ gia đình trên địa bàn thị trấn. Nhìn chung chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn được nâng lên rõ rệt, đặc biệt là học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh gia tăng[5]. Đến nay thị trấn có 4/5 Trường đạt chuẩn Quốc gia, tăng 01 Trường đạt chuẩn so với đầu nhiệm kỳ, đạt 80% so với NQ 12.
2.2. Công tác y tế, dân số, gia đình và trẻ em
- Thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trong tình hình mới. Trạm Y tế thực hiện đầy đủ các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế, công tác phòng, chống dịch bệnh được chú trọng quan tâm, làm tốt công tác y tế cộng đồng, tổ chức tiêm chủng mở rộng cho trẻ em dưới 6 tuổi và bà mẹ mang thai theo định kỳ.
- Công tác tuyên truyền về chính sách DSKHHGĐ, Luật bảo vệ, giáo dục chăm sóc trẻ em, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Pháp lệnh dân số được triển khai có hiệu quả. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể cân nặng 10,45%, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể chiều cao 19%, đạt 67,93% so với NQ 12. Thị trấn Kon Dơng được công nhận là đơn vị phù hợp với trẻ em. Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức BHYT ước tính đạt 70%, đạt 116,6% NQ ĐH và NQ12. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,1%, tăng 0,36% so với đầu nhiệm kỳ; tỷ tệ sinh con thứ 3 còn ở mức cao trên 17%. Quản lý an toàn thực phẩm, tổ chức kiểm tra vê sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, chế biến thực phẩm và các trường có bếp ăn bán trú, trong nhiệm kỳ không để xảy ra ngộ độc thực phẩm.
2.3. Hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao
- Công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm của dân tộc, các nhiệm vụ quan trọng ở địa phương được triển khai thực hiện đầy đủ đến mọi tầng lớp nhân dân.
- Các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh, mang lại nhiều kết quả thiết thực, từng bước đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần cho nhân dân. Phát động phong trào “Toàn dân rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Tổ chức thành công Đại hội TDTT thị trấn Kon Dơng lần thứ V năm 2017, hàng năm tổ chức các giải bóng chuyền, hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT cho các cháu trong dịp hè, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT do huyện tổ chức. Được cấp trên đầu tư lắp đặt dụng cụ thể dục ngoài trời tại công viên tạo điều kiện cho nhân dân rèn luyện sức khỏe, tăng cường thể lực. Tổ chức thành công các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thị trấn Kon Dơng (11/8/1999-11/8/2019). Tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ văn hóa nhằm tạo môi trường văn hóa văn minh, lành mạnh trên địa bàn.
- Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đạt nhiều kết quả; 100% khu dân cư xây dựng quy ước, hương ước được cấp trên phê duyệt và triển khai thực hiện tương đối hiệu quả. Tổ chức khảo sát việc giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc được chú trọng, không gian văn hóa cồng chiêng được duy trì thường xuyên trong các lễ hội của đồng bào BahNar. Đến nay toàn thị trấn có 2.001/2.434 hộ Gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 82,2%, tăng 228 gia đình so với đầu nhiệm kỳ, đạt 86,52% so với NQ và 100% thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa. Đơn vị UBND thị trấn được công nhận Công sở văn hóa.
2.4. Công tác chính sách, xã hội
- Tập trung chăm lo cho các hộ nghèo thông qua các chương trình hỗ trợ vốn vay, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, miễn học phí, xây nhà đại đoàn kết...Dự kiến cuối năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,3% (Tức giảm theo tiêu chí mới từ 9,9% năm 2016 xuống 4,3%, tương ứng giảm 5,6% trong nhiệm kỳ), đạt 69,76% so với NQ; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm xuống còn 4,98%, đạt 50% so với NQ.
- Thực hiện chế độ cho đối tượng chính sách, gia đình có công đầy đủ, kịp thời[6]. Tổ chức điều tra, rà soát đề nghị cấp trên giải quyết dứt điểm các chế độ chính sách cho các đối tượng được hưởng theo chế độ như: Quyết định 142, QĐ 290, QĐ 62 của Thủ tướng Chính phủ,…Đa số hộ gia đình chính sách, người có công đều có cuộc sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của xã hội. Tổ chức huy động và sử dụng có hiệu quả các loại quỹ[7] để hỗ trợ các hộ gia đình chính sách, đối tượng có công với cách mạng, Người cao tuổi và các gia đình nghèo, khó khăn đột xuất. Cụ thể: Xây dựng mới, sửa chữa 07 căn nhà Đại đoàn kết, với tổng số tiền hỗ trợ 122 triệu đồng. Hoàn thành việc xây dựng và sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách Người có công khó khăn về nhà ở theo Quyết định số: 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ[8]. Tiếp tục rà soát đề nghị cấp trên đưa vào Đề án hỗ trợ sửa chữa và xây dựng 06 căn nhà mới phát sinh hư hỏng, xuống cấp.
- Chính sách Dân tộc: Việc chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân người đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm chỉ đạo. Thường xuyên phát động các phong trào xây dựng nếp sống văn hóa mới, bài trừ tệ nạn xã hội ở cộng đồng dân cư. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS từng bước được cải thiện, môi trường văn hóa ở khu dân cư được xây dựng phát triển.
Chủ động tham mưu với cấp có thẩm quyền thực hiện chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đã có 14 hộ ĐB DTTS được hỗ trợ kinh phí và vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội để mua Bò giống sinh sản và Dê. Tiếp tục triển khai Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ "về việc phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi giai đoạn 2017-2020" với 59 hộ được hỗ trợ từ giai đoạn 2017-2020. Trong đó: 18 hộthiếu đất ở, 18 hộthiếu đất sản xuất chuyển sang hỗ trợ chăn nuôi và 23 hộ thiếu nước sinh hoạt.
- Công tác đấu tranh phòng, chống các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo: Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo được thực hiện trên cơ sở củng cố, xây dựng sự gắn bó, đoàn kết trong cộng đồng dân tộc, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Vận động các chức sắc, tôn giáo thực hiện “Sống tốt đời, đẹp đạo”. Trên địa bàn thị trấn có 2 điểm nhóm Tin lành Miền nam Việt Nam tại làng Đê Kốp-Duol và 01 Chùa Minh Châu. Nhìn chung các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo và bà con giáo dân có những chuyển biến tích cực về nhận thức, tuân thủ pháp luật, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt các chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động. Hàng năm hướng dẫn đăng ký tổ chức các hoạt động tôn giáo theo quy định.
- Tuyên truyền, giáo dục, ngăn ngừa, đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và các quy định hiện hành về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, gắn với thực hiện hương ước, quy ước khu dân cư, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật, chuyển đổi hành vi trong hôn nhân của ĐB DTTS, góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tuy nhiên, do trình độ dân trí thấp, nên trong nhiệm kỳ vẫn còn 17 trường hợp tảo hôn.
3. Công tác quốc phòng, an ninh, nội chính
3.1. Công tác Quốc phòng – Quân sự địa phương
- Công tác Quốc phòng – Quân sự địa phương luôn đựợc cấp ủy, chính quyền quan tâm. Duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm quân số, thời gian, vũ khí trang bị và đảm bảo an toàn trên địa bàn. Thực hiện tốt Nghị định 77/2011/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công an trong phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
- Thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện nâng cao trình độ, năng lực và sức chiến đấu. Hàng năm tổ chức kiện toàn lực lượng dân quân các thành phần đảm bảo về số lượng, chất lượng (đạt tỷ lệ từ 0,94%  – 1,14% so với dân số) nhằm phục vụ cho công tác huấn luyện, diễn tập luôn đảm bảo quân số theo quy định và được cấp trên đánh giá đơn vị đạt khá. Đảng ủy luôn quan tâm giáo dục tư tưởng chính trị, ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm đối với Ban chỉ huy và chiến sĩ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tổ chức tốt công tác phát triển đảng trong lực lượng dân quân và lực lượng Dự bị động viên, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 21 đồng chí. Hàng năm, động viên huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên bảo đảm 100% chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng, thời gian quy định của cấp trên. Tổ chức diễn tập “Chiến đấu phòng thủ”đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, kết quả đạt khá, giỏi. Từ đó đã làm cho đội ngũ cán bộ, công chức nâng cao về nhận thức, ý thức trách nhiệm và phương pháp công tác trong chuyển địa phương vào tình trạng quốc phòng, các nội dung bảo đảm cho chiến đấu phòng thủ khi chuyển địa phương vào tình trạng chiến tranh. Qua đó bổ sung, hoàn chỉnh các văn kiện kế hoạch sẵn sàng chiến đấu. Thường xuyên củng cố, kiện toàn Hội đồng GDQP-AN và tổ chức hoạt động nề nếp, có hiệu quả; cử 89 đồng chí thuộc đối tượng 4, 02 đồng chí đối tượng 3 tham gia Bồi dưỡng kiến thức QP-AN, trong đó có trên 75% được đánh giá khá, giỏi.
- Công tác đăng ký, quản lý độ tuổi 17, độ tuổi sẵn sang nhập ngũ được tiến hành thường xuyên, chặt chẽ, đúng luật; công tác đăng ký tuổi 17 bình quân hàng năm đạt 93,68%.Công tác giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu giao. Đồng thời quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, công tác tiếp nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, đã tổ chức đón 69 quân nhân thăm hỏi, động viên tinh thần và tạo mọi điều kiện cho các quân nhân xuất ngũ, đặc biệt đề nghị bổ nhiệm cho 02 quân nhân xuất ngũ giữ chức vụ Chỉ huy phó Ban CHQS thị trấn.
3.2. Công tác đảm bảo ANCT - TTATXH
- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo và giữ vững. Tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng; xác định các địa bàn phức tạp về ANTT để có kế hoạch và tăng cường lực lượng, triển khai các biện pháp phù hợp đảm bảo ANTT, an toàn XH trên địa bàn. Công tác phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, chuyển hoá địa bàn phức tạp về ANTT được thực hiện thường xuyên có hiệu quả[9]. Làm tốt công tác quản lý, giáo dục đối tượng theo quy định của pháp luật[10].
- Công tác QLHC về TTATXH:  Làm tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu, kiểm tra tạm trú, lưu trú kịp thời phát hiện xử lý, nhắc nhỡ các trường hợp vi phạm. Tổ tự quản về ATGT luôn được duy trì và thường xuyên xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm tra 1.046 lượt phát hiện lập biên bản 130 trường hợp vi phạm. Quản lý vũ khí, VLN, công cụ hỗ trợ, pháo, đã thu giữ và giao nộp 06 súng cồn độ chế.
- Đẩy mạnh xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ANTQ gắn với triển khai hiệu quả Thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn “An toàn về ANTT”.Thành lập các thôn, tổ dân phố “Về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” và xây dựng tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn ANTT, thành lập 09 tổhòa giải và 01 tổ ATGT.
- Lực lượng Công an thị trấn được kiện toàn thường xuyên, đảm bảo về số lượng, chất lượng công tác, từ thôn, tổ dân phố đến lực lượng công an thị trấn nòng cốt. Sắp xếp bố trí cán bộ công chức Trưởng, phó Công an để triển khai Đề án đưa Công an chính quy về cơ sở.
3.3. Công tác tư pháp,  phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Xây dựng kế hoạch thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng ý thức sống và làm việc theo pháp luật trong cán bộ và nhân dân.Duy trì tiếp dân định kỳ, tiếp nhận và giải quyết 42 đơn kiến nghị, nội dung liên quan đến việc tranh chấp đất đai, đường đi, mâu thuẫn đoàn kết khu dân cư. Quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức trong hệ thống chính trị thực hành luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện tốt việc phân bổ ngân sách hàng năm, quản lý biên chế, kinh phí khoán và quản lý bảo quản tài sản công. Quan tâm củng cố, kiện toàn các Tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở; tổng số vụ hòa giải ở thôn tổ dân phố là 42 vụ (trong đó hòa giải thành là 40 vụ, hòa giải không thành 02 vụ).
4. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị
4.1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng
- Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ thị trấn Kon Dơng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên. Đồng thời việc nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước được Đảng ủy triển khai kịp thời, sâu rộng và có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, coi đây là một việc làm thường xuyên, lâu dài, có chiều sâu trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã đã xây dựng các mô hình hay, cách làm mới thiết thực trong học tập và làm theo Bác. Đảng bộ thị trấn đã xây dựng Kế hoạch theo từng chuyên đề hàng năm, gắn với việc thực hiện chuyên môn của đội ngũ cán bộ, làm cơ sở đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân cuối năm. Qua 5 năm đã có nhiều cá nhân và tập thể điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng; kết quả có 01 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và 01 tập thể được Huyện ủy tặng giấy khen; 05 cá nhân và 03 tập thể được Đảng ủy thị trấn tặng giấy khen; Đảng ủy thị trấn đạt giải nhì trong Hội thi tìm hiểu việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Huyện ủy tổ chức.
Qua việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, việc ban hành các Nghị quyết, Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn, Công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đã làm thay đổi nhận thức, tư tưởng và hành động trong việc chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tình hình hiện nay.
- Công tác đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; Đảng ủy thị trấn xây dựng Nghị quyết chuyên đề về công tác chuyển hóa địa bàn và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phân công cán bộ chủ chốt phối hợp các ban ngành đoàn thể, ban nhân dân thôn, tổ dân phố chủ động nắm tình hình, đấu tranh, ngặn chặn hoạt động móc nối của các thế lực thù địch lợi dụng dân tộc, tôn giáo nhằm chống phá chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta.
4.2. Công tác cán bộ và phát triển đảng viên
- Công tác quy hoạch, rà soát quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên thường xuyên quan tâm tạo nguồn, củng cố kiện toàn bộ máy, đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ công chức được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị phát huy được tính năng động, sáng tạo, bổ sung kinh nghiệm thực tiễn góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Trong nhiệm kỳ có 08 CB,CC được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; 07 CB,CC được tham gia học trung cấp LLCT và các lớp tập huấn, bồi dưỡng. Tính đến nay cán bộ chuyên trách thông qua bầu cử có 80% có trình độ trung cấp LLCT (tăng 10% so với nhiệm kỳ trước); về trình độ chuyên môn: Đại học 21 đồng chí (tăng 10 đồng chí so với nhiệm kỳ trước); Cao đẳng 01 đồng chí; Trung cấp 06 đồng chí; đang học Đại học 05 đồng chí và có 02 cán bộ bán chuyên trách đang theo học lớp trung cấp LLCT.
- Công tác phát triển đảng viên mới  hàng năm đạt 6,85%; Đảng ủy luôn quan tâm chỉ đạo các chi bộ đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú tham gia các lớp nhận thức về Đảng là 129 quần chúng; số đảng viên đầu nhiệm kỳ là 286 đồng chí; cuối nhiệm kỳ là 424 đảng viên, tăng 138 đảng viên; trong nhiệm kỳ qua tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng là 35 đảng viên; 40 năm tuổi đảng là 01 đảng viên; 45 năm tuổi đảng là 08 đảng viên; 50 năm tuổi đảng là 06 đảng viên; 55 năm tuổi đảng là 02 đảng viên (65 năm tuổi đảng có 01 đảng viên và đã chết vào năm 2016).
Có 45 đảng viên là cán bộ thuộc thôn, tổ dân phố. Trong đó: Thôn, tổ trưởng 8/9 là đảng viên; Thôn phó, công an viên 7/9 là đảng viên; Trưởng Ban công tác mặt trận 8/9 là đảng viên; Chi hội trưởng Cựu chiến binh 2/9 là đảng viên; Bí thư Chi đoàn Thanh niên 5/9 là đảng viên; Chi hội trưởng Phụ nữ 6/9 là đảng viên; Chi hội trưởng Nông dân 6/9 là đảng viên.
4.3. Công tác tổ chức, xây dựng đảng
- Công tác kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Chi bộ đảng và nâng cao chất lượng đảng viên được Đảng bộ quan tâm chú trọng. Thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-HĐND, ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai “Về việc chia, sáp nhập để thành lập và đặt tên mới thôn, tổ dân phố, đổi tên thôn, tổ dân phố theo quy định trên địa bàn tỉnh Gia Lai”. Hiện nay Đảng bộ thị trấn có 16 chi bộ đảng trực thuộc (giảm 4 Chi bộ so với nhiệm kỳ trước); trong đó Chi bộ có Chi ủy 14/16 chi bộ; Chi bộ thôn, tổ dân phố có Chi ủy 9/9 chi bộ (đạt 100%); đảng viên dự bị 20 đảng viên; DTTS 37 đảng viên; Nữ DTTS 10 đảng viên; Nữ DT Kinh 179 đảng viên.
- Kết quả đánh giá chất lượng Chi bộ đảng và phân tích chất lượng đảng viên hàng năm được Đảng bộ quan tâm chú trọng; trong nhiệm kỳ số chi bộ đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 32,5%; “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” 55%; “Hoàn thành nhiệm vụ” 8,75%; “Không hoàn thành nhiệm vụ”  3,75%.  Về đảng viên đạt  “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 14,84%;  “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”  74,81%; “Hoàn thành nhiệm vụ” 9,75%; “Vi phạm tư cách” 0,69%. Đảng bộ thị trấn hằng năm đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
4.4. Hoạt động của các Chi bộ đảng và đảng viên
Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, sinh hoạt chuyên đề gắn với vai trò của các đồng chí cấp ủy dự chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, được Đảng bộ quan tâm chỉ đạo thực hiện theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06//7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”và Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư “Về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”; Đảng ủy ban hành quyết định phân công Cấp ủy phụ trách chi bộ, thường xuyên dự sinh hoạt luân phiên để nắm bắt tình hình ở cở sở, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh ở cơ sở và chỉ đạo tốt việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng.
4.5. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
- Trong nhiệm kỳ Ban Thường vụ Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát theo nhiệm kỳ và hằng năm theo quy định Điều lệ Đảng; đã tổ chức kiểm tra, giám sát 16/16 chi bộ[11]. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngặn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy chỉ đạo từng cán bộ, đảng viên xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc, có tính khả thi cao. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức trong cơ quan phải có bản cam kết với chi bộ, thủ trưởng cơ quan về giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở cho việc kiểm điểm, đánh gía, xếp loại hàng năm.
- Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng luôn được tăng cường chỉ đạo; trong nhiệm kỳ tổ chức kiểm điểm xử lý kỷ luật 15 đảng viên, (tăng 09 đảng viên so với nhiệm kỳ trước)[12].Trong nhiệm kỳ tiếp nhận 03 đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đảng viên, (trong đó 01 đơn khiếu nại đã hết thời hiệu không giải quyết; 02 đơn tố cáo) Đảng ủy chỉ đạo UBKT thành lập đoàn tổ chức xác minh giải quyết theo quy định.
4.6. Công tác Dân vận của Đảng
Công tác Dân vận trong nhiệm kỳ được quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch của Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo công tác dân vận trong tình hình mới. Tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ “Dân vận khéo”, đội ngũ cán bộ khối dân vận tham gia vào việc quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa trên địa bàn và giải quyết vấn đề bức xúc ở cơ sở. Triển khai thực hiện Kế hoạch “tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 – 2020”. Chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, cải cách thủ tục hành chính góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đồng thời tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân gắn với việc chỉ đạo xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Hằng năm tham gia Hội thi “Dân vận khéo” cấp huyện đều đạt thành tích cao trong toàn huyện. Chỉ đạo việc triển khai thực hiện các chủ trương về công tác vận động quần chúng, công tác dân tộc, tôn giáo, việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Công tác phụ trách, kết nghĩa với các làng đồng bào dân tộc thiểu số với các tổ dân phố trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân theo Quy định số 564-QĐ/HU ngày 30/8/2019 của Huyện ủy về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bànhuyện”.
5. Công tác xây dựng chính quyền
5.1. Chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân
Hội đồng nhân dân đã phát huy vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Thực hiện tốt chức năng giám sát thực thi pháp luật. Chất lượng các kỳ họp được nâng lên, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được chú trọng, việc thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền được thực hiện công khai, dân chủ và trách nhiệm. Các kỳ họp HĐND được tổ chức chu đáo từ chương trình kỳ họp, nội dung đến việc ban hành các Nghị quyết sát với tình hình thực tế, phù hợp với ý chí và nguyện vọng của cử tri. Thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu HĐND và các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu nhiệm kỳ 2016– 2021; tổ chức miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND theo quy định. Tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp đảm bảo theo luật định; kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
5.2. Đánh giá về công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân:
- Ủy ban nhân dân thị trấn đã thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc nhiệm kỳ 2016 -2021. Công tác quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ được bố trí, sắp xếp các chức danh phù hợp với nghiệp vụ chuyên môn đúng theo quy định.
- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đúng thời hạn; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ, giải quyết công việc. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc phạm vi trách nhiệm. UBND thị trấn xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ giữa HĐND, UBND và UBMTTQ thị trấn, các đoàn thể, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, luôn giữ mối quan hệ tốt đối với các phòng, ban chuyên môn của huyện.Thực hiện tốt công khai dân chủ, thường xuyên kiểm tra, giám sát, chú trọng đánh giá CB,CC trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm, góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ.
- Phối hợp với UBMTTQVN thị trấn chỉ đạo các thôn, tổ dân phố thực hiện tốt công tác bầu cử Thôn trưởng, Tổ trưởng Tổ dân phố theo nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 2016- 2018 và 2018 – 2021). Tổ chức cũng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết số 137/NQ-HĐND, ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, đảm bảo phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
6. Hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt chủ trương 1 tuần có 4 ngày làm việc tại trụ sở và 1 ngày đi cơ sở nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, làm tốt công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Triển khai có hiệu quả các phong trào đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong vùng ĐBDTTS”; “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; Phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”; phong trào“Thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo về Tổ quốc”, cuộc vận động " Ngày vì người nghèo"trong nhiệm kỳ đã vận động được 99 triệu đồng, đã tổ chức sữa chữa 02 căn và xây dựng mới 05 căn nhà với số tiền 122 triệu đồng. Phát huy dân chủ ở cơ sở, vai trò giám sát và phản biện xã hội ngày càng được tăng cường, triển khai và thực hiện có hiệu quả nội dung trong Quyết định 217-QĐ/TW, về “Giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; Quyết định 218-QĐ/TW về vai trò“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; qua đó đã tạo sự đoàn kết, thống nhất và sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc trên địa bàn.
  - Trong nhiệm kỳ qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã đa dạng hóa hình thức tập hợp, tổ chức nhiều phong trào, hoạt động thiết thực nhằm thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia vào tổ chức hội. Đến nay tỷ lệ thu hút đoàn viên, hội viên vào các tổ chức hội đạt trên 85%.
          - Hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế gia đình được các đoàn thể thực hiện có hiệu quả, trong nhiệm kỳ qua các đoàn thể đã vận động được 968.005.000 đồng tiền quỹ. Hàng năm phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện xét cho hội viên vay vốn để đầu tư vào phát triển kinh tế với nguồn vốn ủy thác của các đoàn thể 15.006.161.000 đồng với lãi suất ưu đãi. Nguồn vốn trên đã góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo bền vững của địa phương.
 
[1]Trong đó:
+ Lúa 138 ha, đạt 53,69% so với NQ ĐH, năng suất bình quân đạt 47 tạ/ha, sản lượng 648 tấn; Sắn 50 ha, giảm 200 ha so với đầu nhiệm kỳ, đạt 20% so với NQ, năng suất bình quân đạt 180 tạ/ha, sản lượng đạt trên 900 tấn; Ngô 05 ha, đạt 250% so với NQ, năng suất bình quân đạt 40 tạ/ha, sản lượng đạt 20 tấn; Rau màu, đậu đỗ các loại 11ha, tăng 4 ha so với đầu nhiệm kỳ, đạt 157,14% so với NQ, Dâu tằm 12 ha.
+ Cà phê 586 ha, tăng 76ha so với đầu nhiệm kỳ, đạt 123,21% so với NQ. Trong đó: diện tích tái canh 16 ha, năng suất bình quân đạt 3,1tấn nhân/ha, sản lượng đạt 1.736 tấn;  cây Hồ tiêu hiện có 178 ha,giảm 189,83ha so với năm 2018 (nguyên nhân giảm do mưa lớn kéo dài dẫn đến Tiêu bị úng rễ nhiễm bệnh và chết); so với đầu nhiệm kỳ tăng 29,3ha, đạt 100,56% so với Nghị quyết, năng suất bình quân đạt 3,7tấn/ha, sản lượng đạt 600 tấn; Cao su tiểu điền 24,5 ha, đạt 14,98% so với NQ, năng suất bình quân đạt 1,5 tấn/ha.
+ Cây ăn quả: 45 ha, đạt 75% kế hoạch giao. Trong đó: cây Chanh dây 20 ha, cây ăn quả khác 25 ha.
[2]Trong đó: Đàn Trâu 27 con, đạt 38,5% NQ, đàn Bò 1.238con, đạt 61,9% so với NQ; đàn Heo 1.250 con, đạt 20,83 % so với NQ; đàn Dê 287 con.
 
[3] Nguyên nhân lượng khách tham quan giảm là do các làng ĐB DTTS không còn duy trì được một số lễ hội truyền thống, Nhà rông, giọt nước bị xuống cấp, hư hỏng, ngoài ra còn ảnh hưởng của việc đô thị hóa, không còn nhà sàn truyền thống, không tìm được đầu ra cho sản phẩm dệt thổ cẩm.
 
[4]Nguyên nhân do một số bộ phận người nộp thuế chưa nâng cao ý thức chấp hành Pháp luật về Thuế: như chưa nộp đúng, đủ, kịp thời; Tình trạng người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế; Người nộp thuế đang trong thời gian xin tạm ngừng kinh doanh, nhưng thực tế vẫn kinh doanh vẫn còn xảy ra trên địa bàn. Tình trạng nợ đọng thuế có xu hướng tăng, đây là tình trạng chung của toàn huyện Mang Yang.
 
[5]Cụ thể: năm học 2018-2019 Trường THCS Chu Văn An có 02 em đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh..
 
[6]Hiện nay thị trấn có 113 đối tượng hưởng chế độ chính sách, gia đình người có công, giảm 24 đối tượng so với đầu nhiệm kỳ.
[7]Như Quỹ tình thương, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì Người nghèo, Quỹ chăm sóc, phụng dưỡng phát huy vai trò Người cao tuổi.
[8]Trong đó: xây mới 03 căn nhà, sửa chữa 05 căn nhà.
 
[9]Phát hiện xử lý 106 vụ việc xảy ra trên địa bàn (trong đó: Trộm cắp tài sản: 58 vụ; gây rối trật tự công cộng: 34 vụ; ma túy: 01 vụ; bạo hành gia đình: 04 vụ; hiếp dâm: 01 vụ; cướp tài sản: 02 vụ; phá hoại tài sản: 01 vụ; cờ bạc: 04 vụ; tàng trữ thuốc nổ: 01 vụ. Tai nạn xảy ra 18 vụ (số người chết 11 người, số người bị thương 16 người).
[10] Quản lý tổng số 125 đối tượng, trong đó:  Án treo 17 đối tượng; chấp hành hết án phạt tù về địa phương 33 đối tượng; tha tù trước thời hạn có điều kiện 01 đối tượng; cai nghiện tại cộng đồng, cai nghiện bắt buộc 07 đối tượng; 67 đối tượng hình sự, nghi vấn liên quan đến trộm cắp tài sản, gây rối TTCC, ma túy, cờ bạc, lô đề … Đã gặp gỡ giáo dục, gọi hỏi, răn đe tại thị trấn 65 đối tượng.
 
 
[11]Nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng các cấp, công tác xây dựng Đảng, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, xây dựng nghị quyết của chi bộ, đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng; đảng viên vi phạm Quy định 47- QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm.
 
[12]Trong đó: 01 đảng viên bị khai trừ khỏi Đảng vì vi phạm pháp luật; 05 đảng viên đề nghị xóa tên khỏi danh sách đảng viên vì vi phạm Điều lệ Đảng (trong đó 01 đảng viên không đủ điều kiện chuyển đảng chính thức dẫn đến xóa tên; 04 đảng viên không tham gia sinh hoạt và đóng đảng phí theo quy định); 09 đảng viên bị kỷ luật với hình thức Khiển trách (trong đó 08 đồng chí vi phạm chính sách DS KHHGĐ sinh con thứ 3; 01 đồng chí vi phạm về phát ngôn gây mất đoàn kết nội bộ) và có 02 đảng viên vì điều kiện nên xin ra khỏi đảng.
 
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>
   
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 04 Trần Phú, TT Kon Dơng,
 Mang Yang, Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3839302
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3839302
1478004004_Mail.png  Email: ubndmangyang@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Krum Dam Đoàn - Phó Chủ tịch huyện
Giấy phép số: 12/GP-TTĐT ngày 29/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tứcLiên hệ | Site map icontop.png