Đại hội Đảng bộ Thị trấn Kon Dơng nhiệm kỳ 2020-2025: Tạo đà phát triển mới

25/06/2020
Trong hai ngày 13 và 14-1, Đảng bộ thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025
Trong hai ngày 13 và 14-1, Đảng bộ thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Thành công của đại hội đã tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn, tạo đà phát triển mới cho địa phương trong thời gian tới.

Là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Mang Yang chọn làm đại hội điểm, Đảng bộ thị trấn Kon Dơng  nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức thành công đại hội để Huyện ủy làm cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm cho công tác tổ chức đại hội Đảng cơ sở trong toàn huyện. Do đó công tác tổ chức đại hội phải bảo đảm đúng tiến độ thời gian và đạt yêu cầu về mặt chất lượng đại hội theo qui định. Bà Trần Thị Mỹ Liên – Bí thư Đảng ủy thị trấn Kon Dơng nói:
Trích âm Bà Trần Thị Mỹ Liên nói: “Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trân Kon Dơng lần thứ IX với phương châm đoàn kết dân chủ -Kỷ cương – Phát triển” là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng….đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chí tuệ, phát huy dân chủ tham gia thảo luận và thực hiện tốt nội dung, chương trình Đại hội….
Trong nhiệm kỳ qua. Đảng bộ thị trấn đã tập trung lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng và kiện toàn hệ thống chính trị, giữ vững đoàn kết, tranh thủ tốt sự đầu tư của huyện, phát huy lợi thế nguồn lực của địa phương để vượt qua khó khăn và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ VIII. Các loại hình công nghiệp, thương mại, dịch vụ với sự tham gia của các thành phần kinh tế phát triển nhanh. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/người/năm, vượt 5 triệu đồng so với nghị quyết đề ra. cơ sở hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ, phục vụ tốt mục tiêu phát triển kinh tế; an sinh xã hội bảo đảm; lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm thường xuyên.

Trong nhiệm kỳ qua, thị trấn thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, công tác giảm nghèo và việc làm, xây dựng đô thị văn minh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ  hộ nghèo còn 4,3%. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, bảo đảm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn; sự điều hành quản lý của chính quyền thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể ngày càng chất lượng, đổi mới. Để đạt được kết quả trên, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền thị trấn các cuộc vận động, các phong trào thi đua tại địa bàn thị trấn được đẩy mạnh. Trong đó cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng  nông thôn mới đô thị văn minh” đã mang lại hiệu quả thiết thực. Bà Trần Thị Thu Hường – Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị trấn khẳng định:

Âm bà Trần Thị Thu Hường nói: “Cuộc vận động”Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ĐTVM đã thật sự phát huy ý chí tự lực tự cường……các hộ gia đình được đoàn viên, hội viên và đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng thực hiện….

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Tha – Phó Bí thư thường trực  Huyện ủy Mang Yang nhấn mạnh:
Âm đ/c Nguyễn Văn Tha nói: chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hương thâm canh, chuyên canh chất lượng cao….xác định ngành thương mại du lịch là nhà chủ lực để thúc đẩy kinh tế thị trấn phát triển….phát triển du lịch tham quan bản sắc văn hóa dân tộc các làng đồng bào DTTS”
Với sự đồng lòng, nhất trí của các đại biểu, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Kon Dơng lần thứ IX đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm … đồng chí, bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 20 đồng chí….. tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy thị trấn nhiệm kỳ 2020- 2025. Đại hội cũng đã nhất trí biểu quyết thông qua nghị quyết của đại hội với mục tiêu tổng quát là: Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư; đẩy nhanh tiến độ phát triển kinh tế nông nghiệp đô thị gắn với bảo vệ môi trường; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thị trấn trở thành đô thị văn minh xanh - sạch - đẹp.

 Đại hội Đảng bộ Thị trấn Kon Dơng nhiệm kỳ 2020-2025 thành công là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Thường vụ Huyện ủy cùng tinh thần đoàn kết nhất trí, phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm của các đại biểu. Việc tổ chức thành công đại hội đã đáp ứng được sự mong đợi của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thị trấn; đồng thời tạo đà thuận lợi cho thị trấn Kon Dơng tiếp tục thực hiện đạt kết quả cao các nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội vững chắc và đảm bảo quốc phòng - an ninh trong 5 năm tới./.

Người thực hiện: Trịnh Thị Liên