Giới thiệu  |   Liên hệ 
Thu hút đầu tư > Quy hoạch - Kế hoạch

THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Mang Yang

08/08/2023

THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Mang Yang

bản đồ Kế hoạch quy hoạch sử dụng đất

08/08/2023

bản đồ Kế hoạch quy hoạch sử dụng đất

Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện MangYang , tỉnh GiaLai

30/12/2022

Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện MangYang , tỉnh GiaLai

V/v công tác, cập nhật theo dõi diễn biến tài nguyên rừng trên địa bàn huyện

30/11/2022

V/v công tác, cập nhật theo dõi diễn biến tài nguyên rừng trên địa bàn huyện

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Lê Trọng - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đánh giá tình hình quản lý Nhà nước về công tác tài nguyên, khoáng sản 09 tháng đầu năm và...

01/11/2022

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Lê Trọng - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đánh giá tình hình quản lý Nhà nước về công tác tài nguyên, khoáng sản 09 tháng đầu năm và hướng đề xuất xử lý một số vụ việc xảy ra trên địa bàn

V/v phối hợp công tác quản lý thuế tài nguyên đất, cát, sỏi phục vụ công trình xây dựng

28/09/2022

V/v phối hợp công tác quản lý thuế tài nguyên đất, cát, sỏi phục vụ công trình xây dựng

Tờ trình về việc xin ý kiến đối với dự thảo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và KH sử dụng đất năm đầu của huyện MangYang

29/08/2021

Tờ trình về việc xin ý kiến đối với dự thảo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và KH sử dụng đất năm đầu của huyện MangYang

Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Mang Yang.

30/03/2021

THÔNG BÁO Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Mang Yang. 

Quyết định V.v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Mang Yang

11/03/2021

Quyết định V.v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Mang Yang

Tờ trình v.v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của UBND huyện

02/02/2021

Tờ trình v.v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của UBND huyện

   1