Giới thiệu  |   Liên hệ 
Thu hút đầu tư > Quy hoạch - Kế hoạch > QH, KH khai thác TN thiên nhiên

V/v công tác, cập nhật theo dõi diễn biến tài nguyên rừng trên địa bàn huyện

30/11/2022

V/v công tác, cập nhật theo dõi diễn biến tài nguyên rừng trên địa bàn huyện

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Lê Trọng - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đánh giá tình hình quản lý Nhà nước về công tác tài nguyên, khoáng sản 09 tháng đầu năm và...

01/11/2022

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Lê Trọng - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đánh giá tình hình quản lý Nhà nước về công tác tài nguyên, khoáng sản 09 tháng đầu năm và hướng đề xuất xử lý một số vụ việc xảy ra trên địa bàn

V/v phối hợp công tác quản lý thuế tài nguyên đất, cát, sỏi phục vụ công trình xây dựng

28/09/2022

V/v phối hợp công tác quản lý thuế tài nguyên đất, cát, sỏi phục vụ công trình xây dựng

Thông báo V/v lựa chon đơn vị tổ chức bán đấu gia tài sản

26/02/2020

Bấm vào đây để xem Thông báo V/v lựa chon đơn vị tổ chức bán đấu gia tài sản