Giới thiệu  |   Liên hệ 
Thu hút đầu tư > Quy hoạch - Kế hoạch > Quy hoạch, KH sử dụng đất

Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện MangYang , tỉnh GiaLai

30/12/2022

Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện MangYang , tỉnh GiaLai

Quyết định V.v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Mang Yang

11/03/2021

Quyết định V.v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Mang Yang

Tờ trình v.v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của UBND huyện

02/02/2021

Tờ trình v.v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của UBND huyện

Báo cáo Sự phù hợp của quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch khác có liên quan

02/02/2021

Báo cáo Sự phù hợp của quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch khác có liên quan

Về việc quyết định hủy kết quả trúng đấu giá QSDĐ đối với: Phạm Hồng Linh: ĐakTaLey-MangYang

24/03/2020

Bấm vào đây để xem Về việc quyết định hủy kết quả trúng đấu giá QSDĐ đối với: Phạm Hồng Linh: ĐakTaLey-MangYang

Về việc quyết ađịnh hủy kết quả trúng đấu giá QSDĐ đối với Nguyễn Xuân Thành ĐakTaLey

24/03/2020

Bấm vào đây để xem ​Về việc quyết ađịnh hủy kết quả trúng đấu giá QSDĐ đối với Nguyễn Xuân Thành ĐakTaLey

Quyết định về việc hủy kết quả trúng đấu giá QSDĐ đối với ông Lê Quang Hòa- ĐakTaLey

24/03/2020

Bấm vào đây để xem ​Quyết định về việc hủy kết quả trúng đấu giá QSDĐ đối với ông Lê Quang Hòa- ĐakTaLey

Về việc Quyết định hủy kết quả trúng đấu giá QSDĐ đối với Nguyễn Thị Huyền Trang ĐakTaLey-MangYang

24/03/2020

Bấn vào đây để xem ​Về việc Quyết định hủy kết quả trúng đấu giá QSDĐ đối với Nguyễn Thị Huyền Trang ĐakTaLey-MangYang

Quyết định về việc hủy kết quả trúng đấu giá QSDĐ đối với ông: Bùi Văn TRường: Thôn NHơn Tân-ĐakTaLey

24/03/2020

Bấm vào đây để xem Quyết định về việc hủy kết quả trúng đấu giá QSDĐ đối với ông: Bùi Văn TRường: Thôn NHơn Tân-ĐakTaLey

Về việc Quyết định về việc hủy kết quả trúng đấu giá QSDĐ đối với ông: Nguyễn Đức Giang: Thôn NHơn Tân-ĐakTaLey

24/03/2020

Bấm vào đây để xem Về việc Quyết định về việc hủy kết quả trúng đấu giá QSDĐ đối với ông: Nguyễn Đức Giang: Thôn NHơn Tân-ĐakTaLey

   1