Giới thiệu  |   Liên hệ 
Thu hút đầu tư > Dự án đầu tư

Công văn V/v tham gia ý kiến bổ sung “Dự án Nhà máy chế biến thức ăn gia súc” vào danh mục dự án thu hút đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025

30/11/2022

Công văn V/v tham gia ý kiến bổ sung “Dự án Nhà máy chế biến thức ăn gia súc” vào danh mục dự án thu hút đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025

Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng

29/11/2022

Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng

QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Tổ hỗ trợ thẩm định các hồ sơ công trình xây dựng đơn giản cho các chương trình MTQG để hỗ trợ thẩm định các danh mục công trình do xã làm chủ...

28/11/2022

QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Tổ hỗ trợ thẩm định các hồ sơ công trình xây dựng đơn giản cho các chương trình MTQG để hỗ trợ thẩm định các danh mục công trình do xã làm chủ đầu tư theo Nghị định 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ

Công văn V/v ý kiến tham gia bổ sung các dự án vào danh mục thu hút đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025

22/11/2022

Công văn V/v ý kiến tham gia bổ sung các dự án vào danh mục thu hút đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025

TỜ TRÌNH Về việc xin ý kiến đối với việc bổ sung dự án “Nhà máy chế biến thức ăn gia súc” tại Cụm CN-TTCN Mang Yang vào danh mục kêu gọi đầu tư huyện Mang Yang giai...

03/11/2022

TỜ TRÌNH Về việc xin ý kiến đối với việc bổ sung dự án “Nhà máy chế biến thức ăn gia súc” tại Cụm CN-TTCN Mang Yang vào danh mục kêu gọi đầu tư huyện Mang Yang giai đoạn 2022-2025

Công văn V/v lấy ý kiến tham gia bổ sung các dự án vào danh mục thu hút đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025

30/07/2022

Công văn V/v lấy ý kiến tham gia bổ sung các dự án vào danh mục thu hút đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025

V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp huyện năm 2022

16/06/2022

V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp huyện năm 2022 - V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp huyện năm 2022 - Dự toán chi tiết

Báo cáo Giám sát, đánh giá tổng thể đàu tư năm 2020

09/02/2021

Báo cáo Giám sát, đánh giá tổng thể đàu tư năm 2020

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020

21/01/2021

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020

Đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án thực hiện năm 2021 trên địa bàn huyện mangYang

29/11/2020

Đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án thực hiện năm 2021 trên địa bàn huyện mangYang

   1