Giới thiệu  |   Liên hệ 
Thu hút đầu tư > Dự án đầu tư > Chính sách ưu đãi đầu tư

Công văn V/v tham gia ý kiến bổ sung “Dự án Nhà máy chế biến thức ăn gia súc” vào danh mục dự án thu hút đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025

30/11/2022

Công văn V/v tham gia ý kiến bổ sung “Dự án Nhà máy chế biến thức ăn gia súc” vào danh mục dự án thu hút đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025

Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng

29/11/2022

Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng

Công văn V/v ý kiến tham gia bổ sung các dự án vào danh mục thu hút đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025

22/11/2022

Công văn V/v ý kiến tham gia bổ sung các dự án vào danh mục thu hút đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025

TỜ TRÌNH Về việc xin ý kiến đối với việc bổ sung dự án “Nhà máy chế biến thức ăn gia súc” tại Cụm CN-TTCN Mang Yang vào danh mục kêu gọi đầu tư huyện Mang Yang giai...

03/11/2022

TỜ TRÌNH Về việc xin ý kiến đối với việc bổ sung dự án “Nhà máy chế biến thức ăn gia súc” tại Cụm CN-TTCN Mang Yang vào danh mục kêu gọi đầu tư huyện Mang Yang giai đoạn 2022-2025

Công văn V/v lấy ý kiến tham gia bổ sung các dự án vào danh mục thu hút đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025

30/07/2022

Công văn V/v lấy ý kiến tham gia bổ sung các dự án vào danh mục thu hút đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025

V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp huyện năm 2022

16/06/2022

V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp huyện năm 2022 - V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp huyện năm 2022 - Dự toán chi tiết