Giới thiệu  |   Liên hệ 
Thu hút đầu tư > Dự án đầu tư > Hạng mục đầu tư

QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Tổ hỗ trợ thẩm định các hồ sơ công trình xây dựng đơn giản cho các chương trình MTQG để hỗ trợ thẩm định các danh mục công trình do xã làm chủ...

28/11/2022

QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Tổ hỗ trợ thẩm định các hồ sơ công trình xây dựng đơn giản cho các chương trình MTQG để hỗ trợ thẩm định các danh mục công trình do xã làm chủ đầu tư theo Nghị định 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ

Báo cáo Giám sát, đánh giá tổng thể đàu tư năm 2020

09/02/2021

Báo cáo Giám sát, đánh giá tổng thể đàu tư năm 2020

Đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án thực hiện năm 2021 trên địa bàn huyện mangYang

29/11/2020

Đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án thực hiện năm 2021 trên địa bàn huyện mangYang

Báo cáo rà soát danh mục dự án đã phê duyệt quyết toán nguồn vốn SNĐP giai đoạn 2016-2020

30/09/2020

Báo cáo rà soát danh mục dự án đã phê duyệt quyết toán nguồn vốn SNĐP giai đoạn 2016-2020

Danh mục công trình, dự án cần thực hiện trong năm 2019 của huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai

06/08/2019

Bấm vào đây để xem danh mục: Bieu-07_Danh-muc-cong-trinh-2019.pdf

V/v thông báo danh mục các công trình cho cuẩn bị đầu tư năm 2019

20/09/2018

Căn cứ Quyết định 230/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 Ủy ban nhân dân hyện Mang Yang "V/v đầu tư công trung hạn giai ddaonj 2016-2020 thuộc ngân sách địa phương cấp huyện": Cong-van-720-ngay-18-9-2018-ve-viec-thong-bao-danh-muc...