thông báo học nghề

18/07/2022

UBND HUYỆN MANG YANG
TRUNG TÂM GDNN- GDTX
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:    /TB-TTGDNN-GDTX    Mang Yang, ngày        tháng …… năm 2022
 
THÔNG BÁO
V/v tổ chức khảo sát nhu cầu đào tạo nghề cho người lao động
trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Mang Yang
 
Kính gửi: Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Mang Yang.
 
Căn cứ Kế hoạch số 2196/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Gia Lai “V/v triển khai thực hiện Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa”;
Thực hiện Công văn số 1138/UBND-LĐTBXH ngày 08/07/2022 của UBND huyện Mang Yang “V/v tổ chức đào tạo nghề cho người lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa”;
Để triển khai các nội dung đào tạo nghề cho người lao động trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện, Trung tâm GDNN-GDTX huyện tổ chức các khóa đào tạo nghề cho người lao động quy định tại khoản 4, điều 14, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định: Hỗ trợ đào tạo nghề “Hỗ trợ chi phí đào tạo cho người lao động của doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tham gia khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo từ 03 tháng trở xuống. Các chi phí còn lại do doanh nghiệp nhỏ và vừa và người lao động thỏa thuận. Người lao động tham gia khóa đào tạo phải đáp ứng điều kiện đã làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tối thiểu 06 tháng liên tục trước khi tham gia khoá đào tạo”. Ưu tiên hỗ trợ đào tạo nghề đối với người lao động thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và các doanh nghiệp do nữ làm chủ.
Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mang Yang thông báo khảo sát nhu cầu đào tạo các ngành, nghề như sau ( định hướng):
 

I.Trình độ đào tạo: Ngắn hạn (Gồm các nghề dưới 3 tháng, sơ cấp) 1.Đào tạo nghề dưới 3 tháng

TT Tên nghề được đào tạo Thời gian đào tạo Ghi chú
I.1 Nghề Nông Nghiệp    
01 Nuôi và phòng trị bệnh cho lợn 1.5 tháng  
02 Nuôi và phòng trị bệnh cho gà, Vịt 1.5tháng  
03 Trồng rau an toàn 1.5 tháng  
04 Trồng cây cà phê 1.5 tháng  
05 Trồng cây chanh dây 1.5 tháng  
06 Trông cây sầu riêng 1.5 tháng  
07 Trồng cây Mít thái 1.5 tháng  
08 Nuôi và phòng bệnh cho Trâu, Bò 1.5 tháng  
09 Ươm giống cây lâm nghiệp 1.5 tháng  
1.2 Nghề Phi Nông nghiệp    
01 Nghề Hàn 2 tháng  
02 Nghề sửa chữa máy cày công suất nhỏ 2 tháng  
03 Nghề sửa xe gắn máy 2 tháng  
04 Nghề cắt may cơ bản 2 tháng  
05 Nghề nề (Thợ xây) 2 tháng  
06 Điện dân dụng 2 tháng  
07 Kỹ năng làm du lịch cộng đồng 1.5 tháng  
08 Kỹ thuật chế biến món ăn 2 tháng  
 
2. Đào tạo nghề sơ cấp 1 (3 tháng): Nghề xây dựng, nghề Hàn, Nghề Hướng dẫn viên du lịch, Giám đốc điều hành doanh nghiệp (Khởi sự kinh doanh và quản trị kinh doanh).
 

II.Đối tượng:

 • Đối với Doanh nghiệp: Các Doanh nhiệp đáp ứng tiêu chí theo Điều 5, Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ.
 • Đối với người lao động: Có thời gian tham gia lao động trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh từ 6 tháng trở lên.

III.Hình thức: Các doanh nghiệp lập danh sách gửi về Trung tâm

 1. Thời gian và địa điểm mở lớp.
  • Thời gian mở lớp: Dự kiến bắt đầu từ tháng 9 /2022.
  • Địa điểm: Học tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mang Yang hoặc tại các doanh nghiệp, đơn vị nếu đủ điều kiện.
Nhận được thông báo này, đề nghị các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh triển khai đến người lao động có nhu cầu và lập danh sách gửi về Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp
- Giáo dục thường xuyên (Tổ 6, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, điện thoại 02692216799, đối diện trường tiểu học số 2 hoặc gửi danh sách về địa chỉ mail: ttdaynghevagdtxmy@gmail.com./.

*Lưu ý:

*Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có thể đăng ký các ngành nghề đào tạo khác, phù hợp với thực tế sản xuất của các doanh nghiệp;

*Trung tâm có ký túc xá nội trú cho học viên ở xa.

 
Nơi nhận:
 • UBND huyện (B/c);
 • Phòng TC-KH (p/h);
 • Phòng LĐ-TBXH (p/h);
 • Như trên;
 • Lư u VT.
GIÁM ĐỐC
 

Lưu Quốc Bảo Trung

 

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:
 
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 04 Trần Phú, TT Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3839302
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3839302
1478004004_Mail.png  Email: ubndmangyang@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Krum Dam Đoàn - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 12/GP-TTĐT ngày 29/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tứcLiên hệ | Site map icontop.png