Giới thiệu > Định hướng phát triển

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

         Đây là chặng đường tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng ta trong giai đoạn mới với những điều kiện thuận lợi và thách thức. Kinh tế- xã hội tuy đã có bước phát triển khá nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh hiện có. Vẫn là xã nghèo, trình độ dân trí thấp, sản xuất nông nghiệp còn lệ thuộc vào tự nhiên. Vì vậy trong những năm  tới cần phải xác định rõ nhiệm vụ cũng như những khó khăn tồn tại để khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng như phát huy  nội lực sẳn có của địa phương, từ đó xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ  đến năm 2020 cụ thể là:
I-Phương hướng, mục tiêu chung:
          Tiếp tục giữ vững sự ổn định về chính trị để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực tạo bước đột phá về công tác cán bộ và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Chú trọng phát triển theo hướng Nông nghiệp và Dich vụ. Phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết, đãm bảo vai trò nền tảng và hạt nhân chính trị của Đảng.
       Nâng cao chất lượng sự nghiệp y tế, giáo dục, đảm bảo sỷ số học sinh. Quy hoạch và đào tạo về chuyên môn cho đội ngũ kế cận để dần thay thế cán bộ tuổi cao chưa qua đào tạo cơ bản, từng bước xây dựng hệ thống chính trị cơ sở mang tính bền vững.
        Kết hợp chặt chẽ giửa hai nhiệm vụ phát triển kinh tế với đãm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.
        II- Những chỉ tiêu cụ thể đến năm 2020:
        Phấn đấu đưa tổng diện tích gieo trồng ln 650 ha, bình quân lương thực đầu người 385-400 kg/ người/ năm, bình quân thu nhập đầu người 14 triệu đồng/ người/ năm, tổng đàn gia súc trên 3.020 con trong đó: Đàn bò trên 1.800 con, đàn trâu trn 120 con, đàn heo trên 1.100 con. Công tác xoá đói giảm nghèo từ 39,16%  xuống dưới 30% và không còn hộ đói. Giảm tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 20%. Duy trì tốt kết quả phổ cập TH , THCS v Mầm non 5 tuổi. 100% dân số được chăm sóc sức khoẻ và nâng cao hưởng thụ văn hoá, 100% hộ dân được dùng điện và 85% dân số được dùng nước sạch.
       Giảm tỉ lệ tăng dân số tự nhiên đến năm 2020 còn 1,2%, chú trọng đào tạo nghề và giải quyết việc làm tăng thu nhập cho lao động nông thôn.
      Duy trì lực lượng dân quân từ 1,7- 2,2 % so với dân số, Giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu giao. Làm tốt công tác quản lý Nhà nước vê lĩnh vực tôn giáo để tiếp tục giữ vững an ninh chính trị v trật tự an tồn xã hội.Xây dựng, cũng cố và kiện toàn các tổ chức chính trị xã hội ở thôn, làng .
      Công tác phát triển đảng viên hàng năm đảm bảo chất lượng và đạt từ 5-8%,  80% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm, trn 80% chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém và Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh.  
      Phấn đấu đến năm 2020 xã Đak trôi đạt chuẩn 12 tiêu chí về xây dựng  nông thôn mới theo kế hoạch.

hoavan.png

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ: 
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Làng Đăk Bớt, xã Đăk Trôi, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.839.302
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693.839.302
1478004004_Mail.png  Email: @gialai.gov.vn

contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:
Ban biên tập: Cổng thông tin huyện Mang Yang
Chịu trách nhiệm chính: Bà Hoàng Thị Lan Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 12/GP-TTĐT ngày 29/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông