Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia - Bộ Tài nguyên và Môi trường

16/04/2020
Thực hiện sự chỉ đạo của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia -  Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 233/TNNQG-ĐT, ngày 10/4/2020 về việc phối hợp chỉ đạo giải quyết nước sinh hoạt phục vụ chống hạn các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai .
Thực hiện sự chỉ đạo của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia -  Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 233/TNNQG-ĐT, ngày 10/4/2020 về việc phối hợp chỉ đạo giải quyết nước sinh hoạt phục vụ chống hạn các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai .
Để giải quyết nhanh, khẩn cấp nhu cầu nước ăn uống, sinh hoạt cho địa phương, theo đề nghị của Tỉnh và sự chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã giao cho Liên đoàn triển khai xây dựng và lắp đặt Trạm cấp nước với công suất 200m3/ngày đêm tại xã Đăk Trôi để cung cấp kịp thời cho nhân dân bằng nguồn vận động từ các nhà tài trợ và  đơn vị trong Bộ TNMT.
Mặc dầu gặp muôn và khó khăn trong giai đoạn thực hiện chỉ thị 15,16 của Thủ tướng chính phủ về việc cách ly xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong thời gian triển khai thực hiện đơn vị thi công cũng đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch.

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ: 
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Làng Đăk Bớt, xã Đăk Trôi, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.839.302
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693.839.302
1478004004_Mail.png  Email: @gialai.gov.vn

contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:
Ban biên tập: Cổng thông tin huyện Mang Yang
Chịu trách nhiệm chính: Bà Hoàng Thị Lan Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 12/GP-TTĐT ngày 29/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông