Giới thiệu  |   Liên hệ 

Tập huấn nâng cao kỹ năng đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO

09/10/2019
Sáng 8/10/2019, chi cục Đo lường chất lượng Gia Lai cùng Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học công nghệ Gia Lai đã tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 cho cán bộ công chức cấp xã của 12 xã, thị trấn của huyện Mang Yang.


Tại hội nghị, đội ngũ công chức cấp xã được trang bị các kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức hoạt động đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời, được thực hành các kỹ năng cơ bản trong đánh giá: lập kế hoạch, đánh giá tại chỗ, báo cáo kết quả đánh giá và được phổ biến mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng  theo TCVN ISO 9001:2015.

 Qua lớp tập huấn này giúp công chức ban ISO chủ động xây dựng, mở rộng , áp dụng  và duy trì hệ thống quản lý chất lượng  theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đạt hiệu quả cao. Ddặc biệt nắm bắt rõ hơn về kỹ năng thực hiện đánh giá nội bộ định kỳ hàng năm. Từ đó thực hiện tốt kế hoạch quản lý chất lượng đối với các cơ quan hành chính nhà nước./.

                                                                                                                       Thanh Xuyên - TTVHTTTT

Các tin khác