Giới thiệu  |   Liên hệ 
Chuyên mục > Phòng chống tham nhũng

Tìm kiếm văn bản

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
17/KH-UBND 13/02/2023 Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 trên địa bàn huyện Mang Yang
92/CV-TTr 02/12/2022 V/v triển khai kê khai tài sản thu nhập năm 2022
473/TTr-PCTN 08/11/2022 V/v hướng dẫn triển khai kê khai tài sản thu nhập năm 2022
558/BC-UBND 18/11/2019 Báo cáo V/v chuyển đổi vị trí công tác theo nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ năm 2019
3399/QĐ-UBND 29/10/2019 Quyết định V/v chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức
924/NV-UBND 06/09/2019 V/v thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2019
769/UBND-NV 05/08/2019 V.v bổ sung danh mục, danh sách CCVC định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2019 vào kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 15/5/2019 của UBND huyện
86/KH-UBND 19/07/2019 Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 10/ct-TTg ngày 22/4/2019
1467/QĐ-UBND 13/06/2019 Quyết định bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý
58/KH-UBND 23/05/2019 Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của CBCCVC huyện Mang Yang
   1