TÀI LIỆU HỌP KỲ HỌP THỨ NĂM HĐND HUYỆN KHÓA V NHIỆM KỲ 2021-2026GIẤY MỜI, CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP, THÔNG BÁO

 
TỜ TRÌNH
 
 
5. To-trinh-85-ngay-22-6-2022-mien-nhiem-TVUB-(2).pdf


6-To-trinh-86-ngay-22-6-2022-bau-bo-sung-TVUB.PDF


16-1-To-trinh-24-ngay-06-7-2022-chuong-trinh-giam-sat-2023.PDF


17-1-To-trinh-87-ngay-22-6-2022-đieu-chinh-chi-tieu-NQ-96.pdf


17-2-To-trinh-93-ngay-05-7-2022-đe-nghi-phe-chuan-quyet-toan-2021.PDF


17-3-To-trinh-102-ngay-06-7-2022-ve-PA-su-dung-ket-du,-tang-thu-ngan-sach-2021.PDF


17-4-To-trinh-106-ngay-06-7-2022-đieu-chinh-KHĐTC-2022.PDF


17-5-To-trinh-108-ngay-06-7-2022-du-kien-KHĐTC-2023.PDF


17-6-To-trinh-96-ngay-05-7-2022-đieu-chinh-chu-truong-đau-tu-du-an-TTVHTT.PDF


17-7-To-trinh-97-ngay-05-7-2022-chu-truong-đau-tu-đuong-Kret-Krot-qua-Bok-Ayor.PDF


17-8-To-trinh-98-ngay-05-7-2022-chu-truong-đen-bu-đuong-vao-lang-Đe-Kon.PDF17-9-To-trinh-99-ngay-05-7-2022-chu-truong-đau-tu-nha-đe-xe,-san-be-tong-Huyen-uy.PDF


17-10-To-trinh-100-ngay-05-7-2022-chu-truong-đau-tu-đuong-ra-khu-san-xuat-Plei-Atur-(2).PDF


17-11-To-trinh-101-ngay-06-7-2022-đieu-chinh-phuong-an-phan-bo-va-du-toan-ngan-sach-2022.PDF


 


BÁO CÁO
 
 
   
BÁO CÁO THẨM TRA

 

Bao-cao-72-ngay-12-7-2022-cua-Ban-KTXH.PDF


Bao-cao-71-ngay-12-7-2022-cua-Ban-KTXH.PDF


Bao-cao-70-ngay-12-7-2022-cua-Ban-KTXH.PDF


Bao-cao-69-ngay-12-7-2022-cua-Ban-KTXH.PDF


Bao-cao-68-ngay-12-7-2022-cua-Ban-KTXH.PDF


Bao-cao-67-ngay-12-7-2022-cua-Ban-KTXH.PDF


Bao-cao-66-ngay-12-7-2022-cua-Ban-KTXH.PDF


Bao-cao-65-ngay-12-7-2022-cua-Ban-KTXH.PDF


Bao-cao-64-ngay-12-7-2022-cua-Ban-KTXH.PDF


Bao-cao-63-ngay-12-7-2022-cua-Ban-KTXH.PDF


Bao-cao-62-ngay-12-7-2022-cua-Ban-KTXH.PDF


Bao-cao-61-ngay-12-7-2022-cua-Ban-KTXH.PDF


Bao-cao-60-ngay-12-7-2022-cua-Ban-KTXH.PDF


Bao-cao-58-ngay-12-7-2022-cua-Ban-KTXH.PDF


Bao-cao-57-ngay-12-7-2022-cua-Ban-KTXH.PDF


Bao-cao-56-ngay-12-7-2022-cua-Ban-KTXH-(1).PDF


Bao-cao-56-ngay-12-7-2022-cua-Ban-KTXH.PDF


Bao-cao-55-ngay-12-7-2022-cua-Ban-KT-XH.PDF


Bao-cao-54-ngay-12-7-2022-cua-Ban-KTXH.PDF


Bao-cao-53-ngay-12-7-2022-cua-Ban-Dan-Toc.PDF


Bao-cao-52-ngay-11-7-2022-cua-Ban-Dan-toc.PDF 


DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
 


 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
04 Trần Phú, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.839.302
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693.839.302
1478004004_Mail.png  Email: ubndmangyang@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Bà Hoàng Thị Lan Anh
- Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 12/GP-TTĐT ngày 29/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png