BÁO CÁO
 

1. 6-Bao-cao-146-ngay-26-6-2020-cua-HĐND-huyen-ve-tinh-hinh-thuc-hien-cong-tac-6-thang-đau-nam.pdf


2. 7-Bao-cao-347-cua-UBND-huyen-ve-cong-tac-6-thang-đau-nam-(thay-lai-ban-đa-gui).pdf


3. 9-1-Bao-cao-334-ngay-18-6-2020-ve-cong-tac-tiep-dan,-giai-quyet-KNTC.PDF


4. 9-2-Bao-cao-342-ngay-23-6-2020-cua-UBND-huyen-ve-viec-bao-cao-cong-tac-phong,-chong-toi-pham.PDF


5. 9-3-Bao-cao-340-ngay-23-6-2020-cua-UBND-huyen-ve-quyet-toan-ngan-sach.PDF


6. 9-4-Bao-cao-344-ngay-23-6-2020-ve-chi-cac-nguon-du-phong.pdf


7. 9-5-Bao-cao-340-ngay-23-6-2-20-ve-thu-chi-ngan-sach-6-thang-đau-nam.pdf


8. 11-Bao-cao-350-ngay-15-6-2020-VKSND-huyen.PDF


9. 12-Bao-cao-44-ngay-18-6-2020-cua-CCTHADS-huyen.PDF


10. 13-Bao-cao-20-ngay-16-6-2020-cua-TAND-huyen.PDF


11. 14-2-Bao-cao-giam-sat-cua-HĐND-huyen-ve-cap-phep-kinh-doanh.pdf


12. 14-3-Bao-cao-145-cua-HĐND-huyen-ve-ket-qua-giai-quyet-phat-sinh-giua-2-ky-hop.pdf


13. 14-5-Bao-cao-338-ngay-22-6-2020.PDF


14. 17-Bao-cao-141-ngay-24-6-2020-cua-HĐND-huyen-ve-tong-hop-KNCT.PDF15. 9-3-Bao-cao-356-ngay-29-6-ve-quyet-toan-thu-chi-nam-2019.pdf


16. 10-1-Bao-cao-150-ve-cong-tac-6-thang-đau-nam-ban-KTXH.pdf


17. 15-1-Bao-cao-147-cua-HĐND-ve-ket-qua-giam-sat-nam-2019.pdf 


18.  15-2-Bao-cao-giam-sat-cua-HĐND-huyen-ve-cap-phep-kinh-doanh.pdf


19. 15-4-Bao-cao-ket-qua-giam-sat-viec-giai-quyet-KNCT-ky-hop-thu-10.pdf


20. 17-1-Bao-cao-149-ket-qua-tham-tra-cua-Ban-KTXH.pdf


21.  10-2-Bao-cao-6-thang-cua-Ban-Dan-toc.pdf


22. 10-3-Bao-cao-6-thang-cua-Ban-Phap-che.pdf


23. 17-2-Bao-cao-tham-tra-cua-Ban-phap-che.pdf


 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
04 Trần Phú, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.839.302
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693.839.302
1478004004_Mail.png  Email: ubndmangyang@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Bà Hoàng Thị Lan Anh
- Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 12/GP-TTĐT ngày 29/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png