TỜ TRÌNH KÈM DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

 


4.  4-4-To-trinh-199-ngay-08-12-ve-mien-nhiem-Uy-vien-UBND-(2).pdf


5.  5-To-trinh-200-ngay-08-12-ve-bau-bo-sung-Uy-vien-UBND.pdf


6.  15-To-trinh-63-ngay-09-12-ve-to-chuc-cac-ky-hop-thuong-le-nam-2021.pdf


7.  16-1-To-trinh-202-ngay-10-12-ve-phan-bo-ngan-sach-nam-2021.pdf


8.  16-2-To-trinh-203-ve-ke-hoach-phat-trien-KTXH-05-nam-2021-2025.pdf


9.  16-3-To-trinh-207-ve-ke-hoach-su-dung-đat-nam-2021.pdf


10.  16-5-To-trinh-201-ngay-08-12-ho-tro-hoc-sinh-ban-tru-Đak-Jo-Ta.pdf


11.  16-6-To-tinh-204-ngay-10-12-ve-thong-qua-danh-muc-du-kien-đau-tu-nam-2021.pdf


12.  16-7-To-trinh-206-nagfy-10-12-ve-danh-muc-bo-sung-đau-tu-cong-nam-2020.pdf


13.  16-8-To-trinh-205-ngay-10-12-ve-thong-qua-danh-muc-du-an-bo-sung-KHĐTC-giai-đoan-2016-2020.pdf


14.  20-To-trinh-215-cua-UBND-huyen-ve-xin-rut-noi-dugn-trinh-ky-hop.pdf
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
04 Trần Phú, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.839.302
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693.839.302
1478004004_Mail.png  Email: ubndmangyang@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Bà Hoàng Thị Lan Anh
- Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 12/GP-TTĐT ngày 29/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png