Giới thiệu  |   Liên hệ 
Chuyên mục > Khen thưởng - Xử phạt

QUYẾT ĐỊNH V/v tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện

08/09/2022

QUYẾT ĐỊNH 1831 V/v tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện

Quyết định v.v tặng giấy khen của CT UBND huyện

18/08/2022

Quyết định 1751 v.v tặng giấy khen của CT UBND huyện

Quyết định v.v tặng giấy khen của CT UBND huyện

19/07/2022

Quyết định v.v tặng giấy khen của CT UBND huyện

Quyết định v.v tặng giấy khen của CT UBND huyện

19/07/2022

Quyết định v.v tặng giấy khen của CT UBND huyện

Quyết định v.v tặng giấy khen của CT UBND huyện

08/06/2022

Quyết định v.v tặng giấy khen của CT UBND huyện

QĐ tặng giấy khen của CT UBND huyện

06/06/2022

QĐ tặng giấy khen của CT UBND huyện

QUYẾT ĐỊNH V/v thưởng đột xuất đối với cá nhân đã lập thành tích đột xuất trong việc cứu người gặp nạn

19/05/2022

QUYẾT ĐỊNH V/v thưởng đột xuất đối với cá nhân đã lập thành tích đột xuất trong việc cứu người gặp nạn

   1