Giới thiệu  |   Liên hệ 

Thông báo triệu tập người dự tuyển dự phỏng vấn vòng 2

28/03/2023

Thong bao trieu tap người dự tuyển dự phỏng vấn vòng 2:1. Quyết định ban hành nội quy xét tuyển2. Thông báo danh mục tài liệu ôn tập3. Thông báo triệu tập người dự tuyển phóng vấn vòng 2

Thông báo điểm thi viết nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022 của huyện Mang Yang

14/03/2023

Thông báo điểm thi viết nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022 của huyện Mang Yang

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Nội quy xét tuyển viên chức giáo viên huyện Mang Yang năm 2022

20/02/2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Nội quy xét tuyển viên chức giáo viên huyện Mang Yang năm 20221. Quyết định2. Nội dung xét tuyển

Thông báo v/v triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên huyện Mang Yang năm 2022

13/02/2023

Thông báo v/v triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên huyện Mang Yang năm 2022

Thông báo V/v thăm dò dư luận đối với ứng cử viên danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16-2023

16/01/2023

Thông báo V/v thăm dò dư luận đối với ứng cử viên danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16-2023

THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức giáo viên vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mang Yang năm 2022

09/11/2022

THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức giáo viên vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mang Yang năm 20221. Thông báo tuyển dụng2. Kế hoạch tuyển dụng3. Bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng

Thông báo V.v tiếp nhận HS làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng KT cụm công nghiệp

14/10/2022

thông báo V.v tiếp nhận HS làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng KT cụm công nghiệp

Công bố kết quả Kỳ thi thứ nhất và câu hỏi Kỳ thi thứ hai Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982” (10/12/1982 ...

12/09/2022

Công bố kết quả Kỳ thi thứ nhất và câu hỏi Kỳ thi thứ hai Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982” (10/12/1982 - 10/12/2022)

THÔNG BÁO Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

23/08/2022

THÔNG BÁO Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Mang Yang, tỉnh Gia LaiThuyết minh KHSDĐ

Nhu cầu hợp đồng giáo viên, năm học 2022 - 2023

19/08/2022

Nhu cầu hợp đồng giáo viên, năm học 2022 - 2023

   1