Giới thiệu  |   Liên hệ 
Chuyên mục > Thông tin tuyên truyền > Làm theo lời Bác

Sưnh - Một tấm gương “tâm huyết, sáng tạo” từ ước mơ giản dị

06/07/2018

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”đã tác động mạnh mẽ đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân, giúp cho mỗi...

Nội dung sinh hoạt đầu tuần tháng 11 năm 2017

03/11/2017

      Nội dung sinh hoạt đầu tuần tháng 11 năm 2017 "Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương sáng về nói đi đôi với làm" ------------- (Nguồn Tạp chí Tuyên giáo Trung ương)

Nội dung sinh hoạt chuyên để tháng 10

04/10/2017

Nội dung sinh hoạt đầu tuần tháng 10 năm 2017 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng.(Nguồn: Báo Điện tử Đảng cộng sản Việt Nam)

Những kết quả chủ yếu trong việc thực hiện Thông tri số 05 của BTV tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

30/05/2016

     Trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và Thông tri số 05 - TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí...

Mang Yang tiếp tục đẩy mạnh việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

02/01/2013

          Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị khoá XI “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thời gian...