Giới thiệu  |   Liên hệ 

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

11/12/2021

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Kế hoạch phát động phong trào thi đua phòng, chống dịch covid-19

11/10/2021

Kế hoạch phát động phong trào thi đua phòng, chống dịch covid-19

Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

28/07/2020

Bấm vào đây để xem Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

báo cáo tình hình triển khai phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn huyện Mang Yang

08/06/2020

báo cáo tình hình triển khai phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn huyện Mang Yang

V.v cho học sinh Mam non, pho thong học vien tiếp tục nghi học để phòng chống dịch Covid -19

30/03/2020

Bấm vào đây để xem ​V.v cho học sinh Mam non, pho thong học vien tiếp tục nghi học để phòng chống dịch Covid -19

V/v thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp ngày 16/3/2020

26/03/2020

Bấm vào đây để xem V/v thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp ngày 16/3/202

về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ về phòng, chống dịch bênh Covid -19 tại cuộc họp ngày 23.3.2020

26/03/2020

Bấm vào đây để xem về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ về phòng, chống dịch bênh Covid -19 tại cuộc họp ngày 23.3.2020

hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

26/03/2020

Bấm vào đây để xem hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Cho học sinh THPT, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19

21/03/2020

 Bấm vào đây để xem Cho học sinh THPT, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19

Về việc thông báo kết luận của Đ.c Lê Trọng- Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp huyện về phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vỉuts Corona gây...

21/03/2020

Bấm vào đây đẻ xem Về việc thông báo kết luận của Đ.c Lê Trọng- Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp huyện về phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vỉuts Corona gây ra tại cuộc họp Thường trực BCĐ chiều ngày 20...

   1