Giới thiệu  |   Liên hệ 
Chuyên mục > Thông tin tuyên truyền > Phổ biến giáo dục Pháp luật

TÌM HIỂU QUY ĐỊNH VỀ NGUYÊN TẮC, CÁC TIÊU CHÍ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐAṬ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

09/08/2022

TÌM HIỂU QUY ĐỊNH VỀ NGUYÊN TẮC, CÁC TIÊU CHÍ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐAṬ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

TÌM HIỂU QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐAṬ CHUẨN TIẾP CÂṆ PHÁP LUÂT

09/08/2022

TÌM HIỂU QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐAṬ CHUẨN TIẾP CÂṆ PHÁP LUÂT

Sổ tay pháp luật và nghiệp vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

02/06/2022

Sổ tay pháp luật và nghiệp vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Kế hoạch triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2022

26/05/2022

Kế hoạch triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2022

V/v thực hiện các Đề án liên quan đến pháp luật về phòng, chống tra tấn; các quyền dân sự, chính trị và hòa giải ở cơ sở năm 2022

24/04/2022

V/v thực hiện các Đề án liên quan đến pháp luật về phòng, chống tra tấn; các quyền dân sự, chính trị và hòa giải ở cơ sở năm 2022

V/v đề cử cá nhân tham gia chương trình bình chọn, tôn vinh gương sáng pháp luật

01/04/2022

V/v đề cử cá nhân tham gia chương trình bình chọn, tôn vinh gương sáng pháp luật

V/v hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

01/04/2022

V/v hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

V/v triển khai, thực hiện các Nghị định của Chính phủ

28/02/2022

V/v triển khai, thực hiện các Nghị định của Chính phủ

V/v triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

23/02/2022

V/v triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

V/v phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua

23/02/2022

V/v phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua

    2