Giới thiệu  |   Liên hệ 
Chuyên mục > Thông tin tuyên truyền > Phổ biến giáo dục Pháp luật

Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2022 trên địa bàn huyện Mang Yang

08/01/2022

Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2022 trên địa bàn huyện Mang Yang

NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP VÀ THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÌ MỘT NƯỚC VIỆT NAM PHỒN VINH, HẠNH PHÚC

09/08/2021

NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP VÀ THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÌ MỘT NƯỚC VIỆT NAM PHỒN VINH, HẠNH PHÚC

Tài liệu giới thiệu, phổ biến văn bản pháp luật năm 2021

02/08/2021

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU, PHỔ BIẾN VĂN BẢN  PHÁP LUẬT MỚI NĂM 2021

Tài liệu giới thiệu một số quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

11/06/2021

 TÀI LIỆU GIỚI THIỆU  MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM;  NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH,  CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI  TẠI VIỆT NAM

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

11/06/2021

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU MỘT SỐQUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

ĐỀ CƯƠNG TUYỀN TRUYỀN CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 – 2026

01/04/2021

ĐỀ CƯƠNG TUYỀN TRUYỀN CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 – 2026

HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

26/02/2021

HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV  VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Mang Yang năm 2021

08/01/2021

Bấm vào đây để xem Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Mang Yang năm 2021

TỦ SÁCH PHÁP LUẬT

07/04/2020

 ĐỀ CƯƠNG PHỔ BIẾN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19  

V.v hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, DG pháp luật và hòa giải ở cơ sở năm 2020

24/03/2020

Bấm vào đây để xem ​V.v hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, DG pháp luật và hòa giải ở cơ sở năm 2020

     3