Giới thiệu  |   Liên hệ 
Chuyên mục > Thông tin tuyên truyền > Phổ biến giáo dục Pháp luật

v.v triển khai thực hiện đè án tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

24/03/2020

Bấm vào đây để xem v.v triển khai thực hiện đè án tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020

V.v triển khai văn bản pháp luật mới

24/03/2020

 Bấm vào đây để xem V.v triển khai văn bản pháo luật mới

V/v triẻn khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN" năm 2020

22/03/2020

Bấm vào đây để xem V/v triẻn khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN" năm 2020

V.v tăng cường phổ biến chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh năm 2020

17/03/2020

Bấm vào đây để xem ​V.v tăng cường phổ biến chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh năm 2020

V.v hướng dẫn triển khai phổ biến các Luật, NQ được thông quan tại ký họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

04/03/2020

Bấm vào đây để xem ​V.v hướng dẫn triển khai phổ biến các Luật, NQ được thông quan tại ký họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

V.v hướng dẫn triển khai phổ biến các Luật, NQ được thông quan tại ký họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

04/03/2020

Bấm vào đây để xem ​V.v hướng dẫn triển khai phổ biến các Luật, NQ được thông quan tại ký họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

V.v tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm

04/03/2020

Bấm vào đây để xem V.v tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm

Báo cáo Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 và phương hướng, nhiemj vụ trọng tâm văn 2020

25/02/2020

Bấm vào đây để xem ​Báo cáo Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 và phương hướng, nhiemj vụ trọng tâm văn 2020

Quyết định Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

22/01/2020

Bấm vào dây để xem Quyết định Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019Bấm vào đây đê xem danh sách các xã không đạt chuaanrt tiếp cận pháp lật năm 2019

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Mang Yang năm 2020

20/01/2020

Bấm vào đây để xem Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Mang Yang năm 2020

      4