Giới thiệu  |   Liên hệ 
Chuyên mục > Dự án đầu tư > Đấu thầu, mua sắm công

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020

21/01/2021

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

18/09/2019

Bấm vào đây để xem Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản