Giới thiệu  |   Liên hệ 
Chuyên mục > Thủ tục hành chính > Đánh giá việc giải quyết TTHC

Tìm kiếm văn bản

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Tên tài liệu Loại văn bản Tải về
Về việc khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính Thông báo
Mẫu phiếu lấy ý kiến tổ chức, cá nhân Tài liệu liên quan