Giới thiệu  |   Liên hệ 
Tên tài liệu Loại văn bản Tải về
Chương trình kỳ họp lần thứ 12 khóa IV Chương trình
Giấy mời dự kỳ họp thứ 10 khóa IV Tài liệu liên quan
Giấy triệu tập tham gia kỳ họp thứ 12 khóa IV Tài liệu liên quan
Thông báo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thông báo
Thông báo kết quả kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XI Thông báo
Tờ trình về việc đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND đối với bà Chu Thị Thu Hương Tờ trình
Tờ trình về việc miễn nhiệm chủ tịch HĐND huyện Mang Yang khóa IV Tờ trình
Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ trưởng Ban Dân tộc đối với ông Nguyễn Văn Thăng Tờ trình
Tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên ủy ban nhân dân huyện Tờ trình
Tờ trình về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Mang Yang Tờ trình
Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 Tờ trình
Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 Tờ trình
Tờ trình về việc đề nghị thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Mang Yang Tờ trình
Tờ trình về việc xin chủ trương hỗ trợ kinh phí tiền ăn cho học sinh bán trú dân nuôi Tờ trình
Tờ trình về việc thông qua danh mục dự án đầu tư công năm 2021 thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương Tờ trình
Tờ trình về việc thông qua danh mục dự án bổ sung vào kế hoạch đầu tư công Tờ trình
Tờ trình về việc thông qua danh mục dự án bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương cấp huyện Tờ trình
Tờ trình về việc danh mục các nội dung xin rút khỏi chương trình kỳ họp thứ mười hai - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tờ trình
Về việc gợi ý nội dung thảo luận, chất vấn tại Kỳ họp thứ Mười hai, HĐND huyện khóa IV Tờ trình
Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 Tờ trình
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 Báo cáo
Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện Mang Yang trình Kỳ họp thứ Mười hai, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 -2021 Báo cáo
Báo cáo công tác Tòa án năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (Tại Kỳ họp thứ mười hai, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021) Báo cáo
Báo cáo Kết quả công tác thi hành án dân sự 12 tháng năm 2020. Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 Báo cáo
Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2020; phương hương, nhiệm vụ cong tác năm 2021 Báo cáo
Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 Báo cáo
Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021 Dự thảo
Báo cáo tình hình thu - chi ngân sách năm 2020 và dự toán thu - chi ngân sách năm 2021 Báo cáo
Bao cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Mười một - HĐND huyện khóa IV và các kỳ họp trước chưa giải quyết dứt điểm Báo cáo
Tờ trình về việc giải thể phòng y tế, chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về Văn phòng HĐND và UBND huyện Tờ trình
Tờ trình về việc hỗ trợ kinh phí gắn giáo dục với đào tạo nghề cho học viên tại Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn huyện năm 2021 Tờ trình
Báo cáo kết quả giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (Từ ngày 26/6/2020 đến 07/12/2020) Báo cáo
Báo cáo Tổng hợp kiến nghị của cử tri với Đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ Mười hai, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 Báo cáo
Báo cáo thẩm tra các tờ trình (kèm theo dự thảo Nghị quyết) do thường trực HĐND và UBND huyện trình Báo cáo
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021 Báo cáo
   1