Giới thiệu  |   Liên hệ 
Tên tài liệu Loại văn bản Tải về
Về việc gợi ý nội dung thảo luận chất vấn tại Kỳ họp thứu mười hai, HĐND huyện khóa IV Tài liệu liên quan
Kết quả Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khoá XI Thông báo
Kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ VN huyện Mang Yang năm 2020 và một số kiến nghị đối với HĐND và UYND huyện Thông báo
Tham dự kỳ họp thứ mười hai - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 Tài liệu liên quan
Giầy mời dự kỳ họp thứ mười hai, HĐND huyện Mang Yang khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 Tài liệu liên quan
Dự kiến chương trình kỳ họp Tài liệu liên quan