Giới thiệu  |   Liên hệ 

HOẠT ĐỘNG CỦA HUYỆN

CHÍNH TRỊ

Hội nghị tổng kết công tác GDQP&AN giai đoạn 2025-2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai...

01/06/2021

Sáng ngày 01/6, tại Hội trường UBND huyện, Hội đồng GDQP&AN huyện Mang Yang đã tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác GDQP&AN giai đoạn 2015-2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025.

XÂY DỰNG ĐẢNG

Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Sơ kết quý I năm 2023

07/04/2023

Ngày 6/4, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức Sơ kết quý I năm 2023. Qúy 1/2023, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tham mưu cho các cấp ủy Đảng...

KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI

Mang Yang: Chuẩn bị công tác biên soạn hồ sơ lý lịch di tích Nhà ở của hoạ sĩ Xu Man

09/03/2023

UBND  Mang Yang vừa tổ chức phiên họp thứ nhất của Ban biên soạn hồ sơ lý lịch di tích Nhà ở của hoạ sỹ Xu Man. Phiên họp do Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Thị Lan Anh chủ trì, với sự tham dự của các thành viên...

AN NINH - QUỐC PHÒNG

Hội nghị tổng kết công tác GDQP&AN giai đoạn 2025-2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai...

01/06/2021

Sáng ngày 01/6, tại Hội trường UBND huyện, Hội đồng GDQP&AN huyện Mang Yang đã tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác GDQP&AN giai đoạn 2015-2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025.

LIÊN KẾT WEBSITE