Giới thiệu > Cơ cấu tổ chức
cctc.png
     
 1. Số lượng cán bộ chuyên trách thị trấn:

Cán bộ chuyên trách thị trấn gồm 11 chức danh chủ chốt gồm: Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, Chủ tịch Hội LHPN, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn (10 người, 01 người kiêm nhiệm).
Về chất lượng:
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp: 1/10 người, chiếm 20%, Cao đẳng: 1/10 chiếm 10%;  Đại học: 6/10 người, chiếm 60%.
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp: 7/10 người, chiếm 70%.
         2. Số lượng, cơ cấu, chất lượng thành viên UBND thị trấn.
Căn cứ theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 quy định số lượng Chủ tịch, Phó Chủ tịch và cơ cấu ủy viên UBND thị trấn. Tính đến nay UBND thị trấn đã được bố trí đủ theo quy định gồm 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch UBND thị trấn và 02 Ủy viên UBND thị trấn (01 Trưởng công an, 01 Chỉ huy trưởng BCH quân sự).
Về chất lượng:
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp: 1/4 người, chiếm 25%, Đại học: 3/4 người, chiếm 75%.
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp: 4/4 người, chiếm 100%.
        3. Số lượng, cơ cấu, chất lượng công chức thị trấn:
Đội ngũ công chức trong toàn thị trấn nhìn chung đáp ứng được nhu cầu cơ bản của công việc. Số công chức được biên chế cơ bản đầy đủ. Tổng số công chức hiện có 7 chức danh công chức (12 người; trong đó có 01 người hợp đồng chức danh công chức Văn phòng – thống kê) bao gồm: Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự, Văn phòng – Thống kê, Tài chính – Kế toán, Tư pháp - Hộ tịch, Văn hóa - Xã hội, Địa chính-XD-ĐT&MT và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND thị trấn.
Nhìn chung đội ngũ công chức giữ vững được phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt và lành mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Về công chức là nữ 07 người, chiếm 58,3% số công chức.
- Về công chức là Đảng viên 11 người, chiếm 91,67% số công chức.
- Về trình độ chuyên môn: Đại học: 2/12 người chiếm 16,67%; cao đẳng: 2/12 người chiếm 16,67%; trung cấp: 8/12 người chiếm 66,67%;
- Về trình độ lý luận chính trị: Trung cấp: 10/12 người chiếm 83,3%; sơ cấp: 01/12 người chiếm 8,3%; Chưa qua đào tạo: 01/12 người chiếm 8,3%;
- Về Bồi dưỡng Quản lý nhà nước cấp xã: 10/12 người, chiếm 83,3%.
- Tin học: Chứng chỉ tin học A: 09/12 người chiếm 75%, Chứng chỉ tin học B: 03 người chiếm 25%.
Nhóm tuổi: Từ 31 đến 45 tuổi: 12 người;
Tuy nhiên, Chất lượng công chức có mặt còn hạn chế, một số công chức chưa đạt chuẩn chức danh theo quy định, cụ thể:
- Có 01 Công chức xã: Trưởng Công an xã chưa qua đào tạo tiếng Bahnar.
- Có 01 hợp đồng chức danh công chức chưa qua các lớp đào tạo bồi dưỡng theo quy định đạt chuẩn.
       4. Số lượng, cơ cấu, chất lượng cán bộ không chuyên trách thị trấn:
- Khối Đảng, Mặt trận, các đoàn thể đã bố trí 6 chức danh bao gồm: Cán bộ Tổ chức Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, Phó Chủ tịch Hội LHPN, Chủ tịch Hội Nông dân, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn.
- Các Tổ chức xã hội đặc thù 01 chức danh Chủ tịch Hội người Cao tuổi, có 01 chức danh Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (do công chức Văn hóa - Xã hội kiêm nhiệm).
- Khối chính quyền có 05 chức danh gồm: Phó trưởng Công an (02 người), Công an viên thường trực (01 người), Chỉ huy Phó Ban chỉ huy Quân sự (02 người), Dân tộc – Tôn giáo, Thú y - Chăn nuôi.
Tổng số: 14 người; trong đó: Nam 09 người, nữ 05 người; Dân tộc thiểu số 01 người; Tôn giáo: 0 người; Đảng viên 13 người.
- Về chất lượng:
Trình độ học vấn: Trung học cơ sở 03/14 người chiếm 21,4% , Trung học phổ thông 09/14 người chiếm 64,3%.
Trình độ chuyên môn: Sơ cấp 02/14 người chiếm 14,3%, Trung cấp 05/14 người chiếm 35,7%, Cao đẳng: 01/14 người chiếm 7,1%, Đại học 03/14 người chiếm 21,4%.
Lý luận chính trị: Trung cấp 02/14 người, chiếm 14,3%.
Nhóm tuổi: Dưới 30: 05 người; từ 31 đến 45: 08 người; trên 60: 01 người.
Tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị trấn được củng cố, kiện toàn; phát huy được hiệu quả quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực; đa số CBCC đều được phân công nhiệm vụ phù hợp với chuyên môn, phát huy khá tốt vai trò trách nhiệm của mình trong công việc được giao. Công tác sắp xếp, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã được các cấp lãnh đạo đặt biệt quan tâm và thực hiện thường xuyên; công tác quản lý biên chế, tiền lương thực hiện đúng quy định và đi vào nề nếp.
 

hoavan.png

 THÔNG TIN LIÊN HỆ: 
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 234A Trần Hưng Đạo, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.839.302
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693.839.302
1478004004_Mail.png  Email: @gialai.gov.vn

 THÔNG TIN BẢN QUYỀN:
Ban biên tập: Cổng thông tin huyện Mang Yang
Chịu trách nhiệm chính: Bà Hoàng Thị Lan Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 12/GP-TTĐT ngày 29/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông