Giới thiệu  |   Liên hệ 
Chuyên mục > Thông tin tuyên truyền


1. Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 01/2018      TẢI VỀ
2. Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 02/2018      TẢI VỀ
3. Tuyên truyền kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm "Tuyên ngôn Đảng Cộng sản       TẢI VỀ
4. Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 03/2018       TẢI VỀ
5. Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 04/2018   TẢI VỀ
 

QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Tổ hỗ trợ thẩm định các hồ sơ công trình xây dựng đơn giản cho các chương trình MTQG để hỗ trợ thẩm định các danh mục công trình do xã làm chủ...

29/11/2022

QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Tổ hỗ trợ thẩm định các hồ sơ công trình xây dựng đơn giản cho các chương trình MTQG để hỗ trợ thẩm định các danh mục công trình do xã làm chủ đầu tư theo Nghị định 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ   

Sổ tay pháp luật và nghiệp vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

02/06/2022

Sổ tay pháp luật và nghiệp vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Kế hoạch triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2022

26/05/2022

Kế hoạch triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2022

V/v thực hiện các Đề án liên quan đến pháp luật về phòng, chống tra tấn; các quyền dân sự, chính trị và hòa giải ở cơ sở năm 2022

24/04/2022

V/v thực hiện các Đề án liên quan đến pháp luật về phòng, chống tra tấn; các quyền dân sự, chính trị và hòa giải ở cơ sở năm 2022

V/v đề cử cá nhân tham gia chương trình bình chọn, tôn vinh gương sáng pháp luật

01/04/2022

V/v đề cử cá nhân tham gia chương trình bình chọn, tôn vinh gương sáng pháp luật

V/v hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

01/04/2022

V/v hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

V/v triển khai, thực hiện các Nghị định của Chính phủ

28/02/2022

V/v triển khai, thực hiện các Nghị định của Chính phủ

V/v triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

23/02/2022

V/v triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

V/v phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua

23/02/2022

V/v phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua

Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2022 trên địa bàn huyện Mang Yang

08/01/2022

Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2022 trên địa bàn huyện Mang Yang

   1