Giới thiệu  |   Liên hệ 
Chuyên mục > Thông tin tuyên truyền


1. Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 01/2018      TẢI VỀ
2. Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 02/2018      TẢI VỀ
3. Tuyên truyền kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm "Tuyên ngôn Đảng Cộng sản       TẢI VỀ
4. Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 03/2018       TẢI VỀ
5. Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 04/2018   TẢI VỀ
 

V/v phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

02/08/2023

V/v phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (SỬA ĐỔI)

02/08/2023

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU  LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (SỬA ĐỔI)

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT THANH TRA NĂM 2022

09/07/2023

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT THANH TRA NĂM 2022  

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU, PHỔ BIẾN LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

08/07/2023

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU, PHỔ BIẾN LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ  

V/v triển khai các hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023

05/06/2023

V/v triển khai các hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp huyện

11/04/2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp huyện

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn huyện Mang Yang

08/03/2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn huyện Mang Yang

KẾ HOẠCH Triển khai Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028 trên địa bàn huyện

03/03/2023

KẾ HOẠCH Triển khai Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028 trên địa bàn huyện

V/v phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ hợp bất thường lần thứ hai

09/02/2023

V/v phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ hợp bất thường lần thứ hai

KẾ HOẠCH Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Mang Yang năm 2023

27/12/2022

KẾ HOẠCH Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Mang Yang năm 2023

   1         ...