Giới thiệu  |   Liên hệ 

Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên địa bàn huyện Mang Yang ngày càng được quan tâm

24/10/2012
      Huyện Mang Yang được thành lập năm 2000. Tiếp nối bề dày lịch sử cũng như truyền thống văn hóa của huyện Mang Yang cũ trước khi chia tách, con người Mang Yang thân thiện, hiền hòa bản tính năng động, cởi mở và giao lưu văn hóa, đã tạo cho vùng đất Mang Yang những giá trị văn hoá độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc.

      Phong trào văn hoá – văn nghệ phát triển, nhất là văn nghệ quần chúng thu hút đông đảo số lượng người tham gia. Hàng năm, huyện tổ chức thi tiếng hát dân ca nhằm bảo tồn và phát huy giá trị âm nhạc truyền thống. Các loại hình nghệ thuật truyền thống dân gian tiếp tục được phát triển sâu rộng trong các thôn làng như cồng chiêng, đan thêu, dệt thổ cẩm, tạc tượng nhà mồ. Hơn hết, huyện đã có một Câu lạc bộ thơ, thuộc Uỷ ban nhân dân thị trấn Kon Dơng quản lý. Trong quá trình hoạt động, Câu lạc bộ đã thu hút được số lượng trên 35 hội viên tham gia. Đến nay đã phát hành được 2 Tập thơ và 1 Tạp chí cùng nhiều tác phẩm được đăng trên các tạp chí, tập san của tỉnh. Bên cạnh đó, huyện tổ chức những lễ hội văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Đặc biệt, Lễ hội Cồng Chiêng mang âm hưởng của núi rừng Tây Nguyên. Văn hóa Cồng chiêng là di sản phi vật thể đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
      Xác định các giá trị văn hoá là món ăn tinh thần không thể thiếu được, phần hồn của dân tộc, ngay từ buổi đầu, các cấp uỷ đảng đã tăng cường giáo dục ý thức giữ gìn và phát huy những di sản văn hoá cho thế hệ trẻ tại địa phương, để chúng không bị mai mọt theo thời gian. Hướng tới huyện có kế hoạch bảo tồn, khai thác và phát triển các di sản văn hóa trên địa bàn huyện Mang Yang.
      Nhìn chung, trong những năm qua huyện đã có nhiều cố gắng và đã đạt được những kết quả nhất định trong việc sưu tầm, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả hơn nữa, cần tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Gắn trách nhiệm của chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người dân, đề cao vai trò của nhân dân trong việc tham gia quản lý di sản văn hóa. Kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, xử lý nghiêm những hành vi cố ý vi phạm di sản văn hóa. Hoàn thiện cơ chế chính sách về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trên địa bàn huyện, tạo môi trường văn hóa lành mạnh cho sự phát triển kinh tế xã hội bền vững.
 
 
                                                                                                                                          Như Huệ 
                                                                                                                              Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Các tin khác