Giới thiệu  |   Liên hệ 

Năm 2019: Mang Yang giảm 730 hộ nghèo

12/12/2019

Ngày 11/12, Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết chương trình giảm nghèo năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Thực hiện công tác giảm nghèo năm 2019, các cơ quan ban ngành trong huyện đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án, chính sách giảm nghèo bền vững. Trong năm đã hỗ trợ 168 con bò, gần 20.000kg phân bón, hơn 10.000 cây giống…triển khai các mô hình phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo giúp các hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đầu tư 20 công trình xây dựng cơ sở hạ tầng như trường học, nhà văn hóa, thủy lợi, công trình giao thông; huyện đã tổ chức đào tạo nghề cho 325 lao động, giải quyết cho 117 người có việc làm ổn định. Tạo điềù kiện cho gần 600 lượt hộ nghèo vay hơn 20 tỷ đồng vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất phát triển kinh tế … Từ các giải pháp trên, cuối năm huyện Mang Yang đã giảm 730 hộ nghèo, tương đương với 5,57%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Hiện hộ nghèo còn lại là  2.188 hộ, chiếm tỷ lệ 13,2,3%.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận đưa ra các giải pháp thực hiện công tác giảm nghèo năm 2020./.

                                                                                                                        Thanh Xuyên - TTVHTTTT

Các tin khác